חייגו עכשיו!

שימוע לעובד

תוכן עניינים

ישנם מצבים בהם עובד שעבד בחברה כמות מסוימת של שנים, או עובד חדש שזה הרגע התקבל למקום העבודה, אינם מבצעים את עבודתם כנדרש ומהווים נטל על המערכת, שכדאי להחליפו בעובד אחר. מצבים אלו אינם נעימים, ודורשים גם מן המעסיק המנוסה ביותר חשבון נפש מעמיק, שמטרתו לוודא שההחלטה לפטר את העובד היא אכן ההחלטה הנכונה.

אחד מהמנגנונים החוקיים שנועדו לוודא שחשבון נפש זה אכן מתקיים הוא מנגנון השימוע לפני פיטורים, בו מגיע העובד המיועד להיות מפוטר לשיחה עם מעסיקו, שמטרתה להציג את הנקודות שבגינם המעסיק שוקל לפטרו, ולאפשר לעובד להגיב עליהם ולהוכיח שהוא יכול להשתפר ולתקן. במאמר זה תקראו על מנגנון זה, על הדברים שחשוב להקפיד עליהם כדי לא להיכנס לצרות עם החוק, ועל זכויותיו של העובד במעמד זה.

מהו שימוע לפני פיטורים?

לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, לא ניתן לפטר אדם ולהפסיק את עבודתו לפני שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את קולו ואת נימוקיו כנגד הכוונה לפטרו. שיחה זו, שנקראת בלשון המשפטית "שימוע" נדרשת לעמוד במספר מסוים של נהלים כדי להיחשב תקינה.

מהן הדרישות לשימוע לפני פיטורים?

כדי ששימוע יהיה הוגן על פי דין, הוא חייב לעמוד בכל אחת מן הדרישות הבאות:

  • המעסיק צריך לתת לעובד הודעה בכתב (המזמנת אותו לשימוע לפני פיטורים) זמן סביר לפני ההליך עצמו, בכדי לאפשר לו להתכונן ולהכין את טענותיו.
  • המעסיק צריך להעביר לעובד את כלל הנימוקים שבגינם הוא שוקל לפטרו (כולל עדויות להתרחשות ההתנהגויות וכל מסמך אחר רלוונטי שעל בסיסו נרשמו הטענות), בכדי לאפשר לעובד זמן להכין תשובה לכל אחת מהטענות, ולהכיר לעומק את הסיבה לפיטוריו.
  • במהלך השימוע – המעסיק צריך לאפשר לעובד לדבר ולשטוח את טענותיו, ולהקשיב להן בלב פתוח ונפש חפצה, עם ראש פתוח לשינוי דעתו בהינתן נימוקים משכנעים מספיק. אסור למעסיק להגיע לשימוע מראש עם החלטה שאותה הוא רוצה לקבל, וכל החלטה צריכה להתקבל רק לאחר השימוע, כאשר הטענות שהועלו בו נלקחות בחשבון. מינוי מחליף לעובד בטרם השימוע, וכן מכתב פיטורין שניתן לעובד במהלך השימוע, או זמן קצר מאוד לאחריו, מהווים עדות שהשימוע לא התנהל באופן תקין, ויכולים לגרור אתם השלכות שליליות עבור המעסיק.
  • נדרש לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול, ולכלול בפרוטוקול את כלל התייחסויות העובד לטענות המעסיק. פרוטוקול זה צריך להינתן לעובד לאחר השימוע, ולקבל את חתימתו לאחר שקרא אותו ובדק את נכונותו (בציון תאריך).
  • המעסיק נדרש להודיע לעובד על זכותו להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע, ולאפשר את נוכחותו אם זה רצונו של העובד.
  • אם יש במקום העבודה וועד עובדים, העובד רשאי לבקש את נוכחותו של נציג מטעמם, והמעסיק חייב לאפשרה.
  • המעסיק נדרש למסור לעובד תשובה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה בעניינו זמן סביר לאחר תום השימוע.

על מי נופלת חובת השימוע במקרה של עובד קבלן?

במקרה של עובד קבלן, חובת השימוע חלה גם על מעסיקו של העובד (מנהל בחברת הקבלן) וגם על מזמין השירות. שימוע זה יכול להיערך במשותף (בנוכחות המעסיק והמזמין) או בנפרד, כאשר הדרך העדיפה היא שימוע משותף.

מי זכאי לשימוע לפני פיטוריו?

הזכאות לשימוע קיימת עבור כלל העובדים, ללא תלות במשך העסקתם או התנהלותם. גם עובד שהפר בבוטות את חוזה העבודה, או ביצע עבירה פלילית (כגון גניבה) כנגד המעסיק זכאי להשמיע את תשובותיו לטענות המועלות כנגדו.

עובדים שחתומים על הסכם עבודה קיבוצי זכאים לעיתים לתנאים שונים עבור שימוע הפיטורים שלהם, כגון סמכותו של וועד העובדים להתערב בהליך הפיטורים ולהשפיע עליו / חובת התייעצות של המעסיק בוועד העובדים לפני הליך השימוע. מגבלות אלו יכולות להופיע גם בחוזה אישי (שאינו קיבוצי) ולכן מומלץ לבדוק זאת לפני זימון העובד לשימוע / התחלת הליך הפיטורים.

במקרה של פיטורים מפאת צמצום במקום עבודה מאורגן, יש דרישה מהמעסיק להתייעץ עם נציגות העובדים בטרם הפיטורים מכוח חובת תום הלב, גם אם חובה זו אינה כתובה בחוזה עצמו.

מה הן ההשלכות של אי ביצוע שימוע לפני פיטורים / ביצוע שימוע לקוי?

מעסיק שלא ביצע שימוע, ופיטר את האדם העובד בשבילו למרות ליקוי זה, או מעסיק שביצע שימוע שלא עמד בתנאים שהוגדרו לעיל (שימוע לקוי) חשופים לתביעה מצד העובד, שיכול לתבוע אותם בבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים או להעניק פיצויים בגין הליך פיטורים לא תקין, שיכולים להגיע לסכומים מאוד משמעותיים (כמו במקרה של עובד קבלן שפוטר מעבודות ניקיון בחברת החשמל ללא שימוע בידי אף אחד מהצדדים להעסקתו, שהיה זכאי לפיצויים בסכום שלושים אלף שקלים).

מה קורה אם עובד לא מתייצב לשימוע פיטורים?

עובד שלא מתייצב לשימוע לפני פיטוריו מוותר על זכותו להעלות טענות בפני המעסיק. וויתור על זכות זו היא זכותו של העובד, ולא מהווה עבירת משמעת, וגם לא מהווה התפטרות או הסכמה עם טיעוני המפטר. עובד ש"סוחב" את הליך פיטוריו ונמנע מהתייצבות בטענות שווא בניסיון לקנות לעצמו עוד זמן עבודה, יראה כמי שמתנהל בחוסר תום לב, ועלול להיות פתוח לתביעה בגין טענה זו.

כפי שראיתם במאמר זה, ישנם מספר דגשים שחשוב לשים לב אליהם כאשר ניגשים לפטר עובד. בשל כך, ובשל היות חוקי העבודה בנושא חוקים תקיפים, שהעונשים שניתנים לעובר עליהם יכולים להיות משמעותיים, אנו ממליצים לכל מי שחושב לפטר את עובדיו לקרוא את חוזה עבודתם ואת החוק בנושא בפירוט, ולהתייעץ עם עורך דין במקרה הצורך.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושבים שעברתם על אחד מההוראות הרשומות במאמר זה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל שירות יעיל, אמין ומקצועי.

ישנם לא מעט מקרים בהם אנו שומעים על אנשים שפוטרו מעבודתם מסיבות לא הגיוניות, מרגיש שמשהו לא מובן עד הסוף או שההליך לא בוצע כראוי.

העניין הוא שרוב האנשים כלל אינם מודעים לזכויות שלהם כעובדים ומוותרים על ההתעסקות המשפטית, כלומר פשוט מוותרים מראש ומחפשים עבודה חדשה. למען האמת, במקרים בהם למשל ניתן מכתב פיטורים ללא שימוע העובד יכול לדרוש פיצויים על פי חוק וכך לצאת אל שוק האבטלה כשהוא מגובה לפחות מהבחינה הזו. אם גם אתם חווים סיטואציה שכזו, יש לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה כגון משרד עורכי דין איתי אדרת ולקבל ליווי משפטי מקצועי בכדי לקבל את הזכויות שמגיעות לכם.

פיטורים ללא מכתב שימוע הם עבירה על החוק

על פי החוק בישראל, פיטורים ללא מכתב שימוע הם עבירה על החוק. כלומר, חלה חובה על המעסיקים ליידע על כך את העובד שמיועד לפיטורין ולפרט את הסיבות לכך. בנוסף, יש לאפשר לעובד להגיב ולבטא את הצד שלו. כך, חשוב לציין שכל מעסיק יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של אחד העובדים, אך יש לבצע את תהליך הפיטורים בהתאם לחוק. ומה החוק אומר? שתחילה יש לקיים שימוע עם העובד המועמד לפיטורים, בהתראה מראש על מנת לאפשר לעובד להתכונן. אלא אם כן תקופת ההעסקה הינה מוגבלת מראש וידועה, כך שסיום ההעסקה נובע בסך הכל מסיום התקופה שבכל מקרה הייתה ידועה מראש הן למעסיק והן לעובד.

פיטורין שאינם כחוק דורשים התערבות משפטית

רוב האנשים לא מודעים כלל לזכויות שלהם ומשלימים עם הפיטורין, גם אם לא בוצעו על פי חוק ובאופן הוגן. בכל מקרה שכזה יש ליצור קשר עם עורך דין שיפרט מולכם את החוק, הגורס כי פיטורים ללא מכתב שימוע הם עבירה של ממש. משרד עורכי דין איתי אדרת עומד לשירותכם עם אנשי המקצוע המובילים, שמחזיקים בידע והניסיון המספקים בכדי לייצג אתכם הן מול המעסיק והן מול מערכת המשפט, במטרה לעשות צדק – לדרוש את הפיצויים שמגיעים לכם ואולי אפילו לבטל את הפיטורים.

פיטורין הם אף פעם לא עניין נעים ונוח, על אחת כמה וכמה כשהם מתבצעים שלא לפי הספר. כך, כשמעביד מעוניין לפטר עובד, עליו לבצע שיחת שימוע לפני פיטורין על מנת להביא בפניו את סיבת הפיטורין, כשזו אינה יכולה לפגוע בזכויותיו של העובד. למשל, פיטורין בגין חופשת מחלה או גיל, אינם חוקיים! הבעיה היא, שרבים אינם מודעים לזכויותיהם ולעובדה כי פיטורין ללא שימוע הם עבירה על החוק. כך, בכל מקרה של פיטורין יש לפנות לשירותיו של משרד עורכי דין איתי אדרת ולהילחם על הזכויות שמגיעות לכם על פי החוק.

 אם פיטורין ללא שימוע אינם חוקיים, כיצד כן צריך להתבצע ההליך?

פיטורין ללא שימוע משמעותם הליך שהתבצע שלא כדין. כלומר, העובד רשאי לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה, בכדי לקבל פיצוי הולם. בכדי לעשות סדר, כדאי להכיר גם את ההליך הנכון והמדויק לפיטורין: הכל מתחיל מזימון לשימוע שמאפשר לעובד להתכונן לשיחה. הזימון יישלח כהודעה רשמית בכתב, ובו פירוט סיבות הזימון, שעת השימוע ועוד. במסגרת השיחה על המעסיק לפרט את כל השיקולים שהובילו אותו לדבר ההחלטה, ואף לאפשר לעובד להגיב על הדברים. חשוב לציין שהעובדים יכולים להזמין לשיחה נציג מטעמם, זה יכול להיות אדם פרטי או איש מקצוע המתמחה בזכויות עובדים, כעורך דין למשל או נציג וועד.

יש לקול שלכם מקום!

כאמור, פיטורין ללא שימוע הם הפרה בוטה של דיני העבודה. על כן, עובד שפוטר ללא הליך שימוע רשאי לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה לתביעת פיצויים ואף על מנת לדרוש את ביטול הפיטורין. משרד עורכי דין איתי אדרת יעמוד לצדכם בכל עניין, וישמח להעניק לכם ייצוג מקצועי ואמין מול מערכת המשפט הבירוקרטית, בכדי למצות את זכויותיכם ולאפשר לכם לבטא את אשר על ליבכם. בכל מצב שבו מתקיימים פיטורין ללא שימוע, הדבר מהווה עבירה על החוק כך שזו זכותכם כדין לדרוש פיצויים, מיצוי של זכויותיכם ואף ביטול הפיטורין אם זהו רצונכם. כך או כך, ליווי של עורך דין מקצועי יוכל לעשות פלאים ולשנות לחלוטין את התמונה, לטובתכם.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
דילוג לתוכן