חייגו עכשיו!

פיצויי פיטורים

תוכן עניינים

פיטורים מובילים לרוב לירידה משמעותית בהכנסות משק הבית, ופגיעה בביטחון העצמי של האדם העובד, ולכן החליט המחוקק להסדיר מספר הסדרים בתחום זה, שמטרתם לאפשר לעובד המפוטר  "זמן שיקום" לאחר פיטוריו, בו יוכל ל"אפס" מחדש את חייו, לעצור לחשוב על מטרותיו ומשימותיו, לקחת נשימה ולחזור לשוק העבודה עם חוסן נפשי משמעותי יותר, וללא דוחק שיוביל אותו להתפשר על העבודה הראשונה שנקרה בדרכו. אחד מההסדרים הללו, והמשמעותי ביותר מבניהם, הוא הסדר "פיצויי הפיטורים" לפיו מוכרח כל מעסיק להפריש לעובדיו סכומים משמעותיים לקרן מיוחדת המשתחררת עבורם מרגע פיטורם, ויכולה לשמש אותם לתקופה קשה זו. במאמר זה תוכלו לקרוא על הפיצויים הללו, על הזכאות להם ועל השימוש המומלץ בהם.

 

מהם פיצויי פיטורים? האם אני זכאי לקבלם?

פיצויי פיטורים הם סכום כסף לו זכאי אדם שעבד באותו מקום העבודה לפחות שנה בטרם פוטר מעבודתו. גם עובדים "עונתיים", שעובדים רק חלק מהשנה (כמו עובדי חקלאות במקומות מסוימים, או עובדי צימרים) זכאים לפיצויים אלו, וזאת אם הם עבדו שתי "עונות" בשתי שנים רצופות (כאשר עונה מוגדרת כשלושה חודשים רצופים בהם העובד עבד לפחות שישים יום.

פיטורים שנעשו בקרבה לסוף שנת העבודה הראשונה של העובד נחשבים גם הם כמזכים בפיצויי פיטורים, וזאת מתוך חשד כלפי המעסיק שפיטר את עובדיו בכדי להימנע מלהעניק להם את זכויותיהם הסוציאליות המלאות.

תקופה זו (של שנת העבודה) כוללת בתוכה לצורך חישוב זכות זו גם שביתות, חגים, חופשות והפסקות ממושכות (של עד חצי שנה) בהן נותר קשר בין העובד למעסיק.

 

חריגים לכלל זה – זכאות מיוחדת

בניגוד למה שניתן להסיק משמם של הפיצויים הללו, ישנם מצבים שאינם מהווים פיטורים "רגילים", שעדיין מזכים את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים, וזאת למרות שבפועל הוא סיים את עבודותו מסיבות אחרות, שאינן תלויות רק במעסיק.

מצבים אלו הם מגוונים, וכוללים בין השאר אדם שמעסיקו נפטר או פשט רגל, וכן אדם שהתפטר בשל לידת ילד, מחלה, מעבר מגורים לעיר אחרת במרחק מסוים ממקום העבודה, הרעה מוחשית בתנאים ומצבים אחרים המפורטים ב"חוק פיצויי פיטורים" כמזכים בהקלה זאת.

 

איך אני יודע מה סכום הפיצוי שאני זכאי לו?

פיצויי פיטורים הם לא פשוטים לחישוב, וכוללים בתוך הפרמטרים המגדירים אותם מספר גדול של משתנים, ביניהם שנת התחלת העבודה, ותק במקום העבודה, מרכיבי שכר העבודה וגובה ההפרשות לפנסיה של העובד.

 

עובד שהתחיל את עבודתו לפני שנת 2008 ופוטר לפני זמן זה

עד שנת 2008 חישוב פיצויי הפיטורים היה פשוט, וכלל הכפלה של שכרו החודשי של העובד במספר השנים שעבד אצל אותו המעסיק, כאשר השכר הקובע שממנו חושבו הפיצויים היה השכר החודשי המלא האחרון של העובד, הקרוב למועד סיום העסקתו, כאשר השכר האחרון של עובד שעתי או יומי חושב לפי השכר החודשי הממוצע שלו בשנים עשר החודשים האחרונים שלו בעבודתו.

 

המצב משנת 2008

ב2008 חוקק חוק המחייב מעסיקים להפריש מידי חודש חלק מפיצויי הפיטורים (הפוטנציאלים) המגיעים לעובדיהם לביטוח הפנסיוני של העובד, במקום להעבירם באופן מלא בעת ההתפטרות, כאשר כל הפרשות כאלו שלא נוצלו (בשל כך שמערכת יחסי העבודה בין המעסיק לעובד נגמרו ללא פיטורים) חוזרים למעסיק בתום תקפות העבודה של אותו העובד בשירותיו.

 

מה גובה הפיצוי

שיעור ההפרשה לקרן תלוי במעסיק ובמינימום הקבוע בחוק לאותה התקופה, עד לגג של 8.3% משכרו החודשי של העובד (ששווה במצטבר בכל שנה למשכורת חודשית מלאה כפי שמגיעה לעובד המפוטר).קצבה זו נהיית פתוחה למשיכה בעת פיטוריו של העובד (שיכול להשתמש בה לכל צורך), אך משרד האוצר והביטוח הלאומי ממליצים לא לנצלה, ולהשאירה כחלק מקצבת הפנסיה העתידית של העובד.

מעסיק שלא הפריש את הסכום המלא לאורך תקופת ההעסקה נדרש לשלם לעובד פיצויי פיטורים בגובה השלמה לסכום המלא (השלמה להפרשת 8.3% מהשכר בכל חודש עבודה), ועובד שהתחיל לעבוד לפני שנת 2008 זכאי לפיצויי פיטורים בשווי 8.3% משכרו עבור כל חודש עבודה בה עבד לפני כניסת חוק זה לתוקפו.

ניקח לדוגמא עובד שעובד בעבודתו החל משנת 2007. העובד החל את עבודתו ב1.1.2007, וסיים אותה ב1.1.2009. שכרו החודשי של העובד (בעת פיטוריו) היה 10,000 שקלים, והמעסיק בחר להפריש עבורו 2% משכרו לקרן הפיצויים במשך השנה האחרונה להעסקתו.

במקרה זה, העובד יהיה זכאי לשלושה סוגים שונים של פיצויי פיטורים:

  • סוג ראשון – פיצויים על התקופה שלפני כניסת החוק לתוקף – פיצויים אלו יהיו בסכום 8.3% משכרו (830 שקלים) כפול חודשי העסקתו ללא הפרשה לקרן הפנסיה (12 חודשים) = 10,000 שקלים.
  • סוג שני – פיצויים על התקופה שלאחר כניסת החוק לתוקף – פיצויים אלו יהיו בסכום 8.3% משכרו (830 שקלים) כפול חודשי העסקתו (12 חודשים) בניכוי כמות הכסף שהמעסיק הפריש עבורו לקרן הפנסיה (2% משכרו כפול 12 חודשים – 2400 שקלים) = 7600 שקל.
  • סוג שלישי – פיצויים שהופרשו לקרן הפנסיה שלו – פיצויים אלו יהיו בגובה הסכום שהופרש עבורו משכרו (2% משכרו כפול 12 חודשים – 2400). פיצויים אלו פתוחים עבורו למשיכה מקרן הביטוח הפנסיונית, אך משיכה זו אינה מומלצת עבורו, ועלולה לפגוע משמעותית בזכויותיו הפנסיוניות, שדמי הפיטורים עלולים להוות רכיב משמעותי מתוכם.

 

סכום המינימום שהמעסיק מחויב להפריש לקרן הביטוח משתנה וגדל משנה לשנה:

שנת ההפרשהסכום המינימום שהמעסיק מחויב להפריש
חצי השנה הראשונה להעסקתו של העובד, אם לעובד לא היה ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו. (אם יש לעובד ביטוח – המעסיק מחויב להפריש לו פיצויים מרגע תחילת העסקתו).0%
20080.834%
20091.68%
20102.5%
20113.34%
20124.18%
20135%
2014 ומעלה6%

 

טבלה זו עוזרת לצורך חישוב כספי הפיצויים המגיעים לי, מפני שהיא מתארת את שיעור ההפרשה של המעסיק הממוצע. עם זאת, ייתכן שמעסיקך הפריש לך סכום גבוה מסכום זה, או הפר את החוק ולא הפריש לך כלל, ולכן חשוב ליצור קשר עם רואה החשבון של המעסיק, שיוכל להסביר לך באופן ברור את הפרטים המדויקים של ההפרשות שבוצעו עבורך.

 

מה אני יכול לעשות עם הכספים הללו?

עובד שכספי הפיצויים אליהם הוא זכאי הופקדו (כולם או חלקם) בביטוח הפנסיוני או קופת גמל אחרת על שמו רשאי לבחור להשאיר את הכספים בקופת הגמל ולקבל אותם בגיל פרישתו מהעבודה כקצבה חודשית, למשוך את הכספים במזומן, או להשאיר את כספי הפיצויים כדי שיצורפו לכספי הפיצויים ממעסיקיו העתידיים. משיכת הכספים מקרן פיצויים זו אינה מחויבת במס (עד תקרה של 12,420 ₪ כפול שנות העבודה). משיכת הכספים לא חייבת להיות מלאה, ויכולה לכלול רק חלק מהקצבה (לפי שיקול דעתו של העובד הזכאי).

 

מה קורה אם המעסיק שלי לא משלם לי פיצויים?

מעסיק שלא משלם לעובד המפוטר את פיצוייו תוך 15 ימים מהיום בו סוכם שעליו להעבירם (יום הפסקת יחסי העבודה / היום בו סוכם על פי חוזה העבודה – המאוחר מבניהם) חייב על פי חוק לשלם לעובד פיצויי הלנה בסכום 20% מפיצויי הפיטורים להם העובד זכאי על כל חודש שהוא מתעכב בהעברתם.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לך שאלות, או אם התרשמת שזכויותייך נפגעו, אתה מוזמן לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי.

פיצויי פיטורים הם הסדר שמטרתו לאפשר לאדם שעוזב את מקום עבודתו גב כלכלי לתקופה סוערת זו, בעיקר בכדי לאפשר לו זמן לנוח, להתאקלם למצב החדש ולתכנן מסלול מחדש כדי להשתלב בשוק העבודה באופן ייזום ומחושב. שמו של ההסדר אומנם מכוון למקרה הנפוץ בו הוא חל – סיום עבודתו של העובד עקב פיטורו, אך ישנם מקרים נוספים בהם ההסדר נכנס לתוקף, שכוללים בתוכם גם מקרים בהם עובד התפטר שלא מרצונו, תחת נסיבות ייחודיות, המשתנות מחריג לחריג.

הסדר זה, הנקרא "התפטרות שדינה כפיטורים" נועד גם הוא לאפשר לסוג מסוים של מתפטרים את אותה הגב הכלכלי, תוך הכרה בכורח הנסיבות שהוביל אותם לפיטוריהם. במאמר זה תוכלו לקרוא על הסדר פיצויי הפיטורים, על התנאים שהעובד נדרש לעמוד בהם בכדי להיות זכאי לפיצויים אלו, וכמובן גם על פיצויי פיטורם למתפטר שדינו כמפוטר.

מהם פיצויי פיטורים ומהם תנאי הזכאות המקדימים הנדרשים בכדי לקבלם?

פיצויי פיטורים הם סכום כסף מוגדר מראש שמופרש לקרן הפנסיה של העובד במהלך עבודתו,  וניתן למשיכה במזומן בעת פיטוריו או התפטרותו תחת נסיבות מסוימות.

זכאות לפיצויים אלו מותנית בוותק של שנה לפחות באותו מקום העבודה / אצל אותו המעסיק, כאשר גם עובדים "עונתיים" שלא עובדים כל השנה (כמו עובדי חקלאות או עובדי תיירות) זכאים לפיצויים אם עבדו שתי "עונות" בשתי שנים רצופות אצל אותו המעסיק / באותו מקום העבודה, כאשר עונה מוגדרת כשלושה חודשים רצופים בהם העובד עבד לפחות שישים יום.

ספירת הוותק הזו כוללת בתוכה כמובן ימי מחלה, שביתות, חופשות וחגים, אך חלה גם במקרים בהם עובד הפסיק את עבדותו (לתקופה שלא עולה על חצי שנה) ללא סיבה מיוחדת, אך שמר על יחסי העבודה בינו לבין המעסיק.

עובד שפוטר לקראת סוף שנת העבודה הראשונה שלו יחשב כמי שהמעסיק שלו ניסה להימנע מלשלם עבורו פיצויי פיטורים, ולכן זכאי גם הוא להטבה סוציאלית זו.

באילו מקרים יהיה זכאי אדם מתפטר לפיצויי פיטורים?

למרות שמם המבלבל של הפיצויים, ישנם מספר מצבים בהם אדם שסיים את עבדותו כשהתפטר ייחשב כ"מתפטר שדינו מפוטר" ויהיה זכאי גם הוא לפיצויי פיטורים מלאים. מקרים אלו מפורטים בחוק "פיצויי פיטורים", וכוללים מספר רב של נסיבות "כורח" שהובילו את העובד להתפטר בניגוד לרצונו.

רשימת מקרי הזכאות:

1. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי: מי שהתפטר לרגל מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, נחשב כמי שפוטר לצורך חישוב זכאות זו.

2. התפטרות של הורה: אמא טרייה שמתפטרת תוך תשעה חודשים מהיום שילדה על מנת לטפל בילדה תחשב כמי שפוטרה ולא כמי שהתפטרה. סייג זה תקף גם על עובדת שקיבלה לאימוץ ילד בן פחות משלוש עשרה שנים (והודיעה על אימוץ זה למעסיק), עובדת שקיבלה למשמורתה ילד בעקבות הליך פונדקאות, עובדת שקיבלה ילד במתכונת אומנה או עובד שעשה כל אחד מן הדברים הללו, וזאת בתנאי שבת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו / הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או טיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת הזוג / בת זוגתו היא עצמאית ולא הפסיקה את עבדותה לצורך טיפול בילד.

3. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

4. התפטרות לרגל העתקת מגורים: עובד/ת שהעתיקו את מקום מגוריהם למקום מגורים אחר במרחק רב ממקום העבודה, וזאת עקב נישואים, מעבר ליישוב חקלאי / יישוב באזור פיתוח או סיבות אחרות שנקבעות בתקנות שר העבודה.

5. סיום עבודה עקב סיום החוזה: תקף רק אם המעסיק לא הציע לעובד לחדש את חוזה העבודה לפחות שלושה חודשים לפני מועד סיום ההעסקה.

6. התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה / סיבות אחרות בגינם אין לדרוש מהעובד להמשיך את עבודתו: ירידה בשכר, חוסר רציפות בעבודה, שינוי בשעות העבודה, הטרדה מינית במקום העבודה, גיוס לצבא יציאה לפנסיה.

האם הזכאות היא אותה הזכאות?

מי שהוחלט עבורו בחוק שפיטוריו הם כדין פיטורים יהיה זכאי לאותם התנאים אותם מקבל עובד שפוטר ממקום עבודתו, ללא כל סייג. משמעות קביעה זו היא שהעובד המתפטר רשאי למשוך את הכספים שהופקדו לקרן הפנסיה שלו באופן מיידי מרגע ההתפטרות, ולדרוש מהמעסיק שלו להשלים עבורו כל סכום שלא הופרש לקרן כחוק.

מה קורה אם אני מתפטר ואף אחת מהנסיבות הללו לא תקפות עבורי?

עובד שמתפטר כשאף אחת מהנסיבות לעיל אינן רלוונטי עבורו יכול להמשיך ולצבור את כספי פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה שלו ולגשת אליהם ביום פרישתו משוק העבודה (יציאה לפנסיה) אז יצטרפו הסכומים שנצברו בקרן זו לקבצה הפנסיונית החודשית שמשולמת לו.

משרד האוצר, וכן משרד העבודה והשירותים החברתיים, ממליצים שניהם שלא למשוך את כספי הפיצויים, ולאפשר להם להישאר בקרן הפנסיה ולצבור ריבית, וזאת בשל תפקידם המשמעותי בהרכב קרן הפנסיה של העובד, שיכול להוביל לכך שמשיכתם תשאיר את קצבת הפנסיה שתשולם לעובד בעת פרישתו דלה יחסית.

מה קורה אם המעסיק שלי מסרב לשלם לי את הפיצויים שמגיעים לי?

מעסיק שלא משלים לעובד המפוטר/מתפטר את פיצוייו לסכום הקבוע בחוק תוך 15 ימים מהיום בו סוכם שעליו להעבירם (יום הפסקת יחסי העבודה / היום בו סוכם על פי חוזה העבודה – המאוחר מבניהם) חייב על פי חוק לשלם לעובד פיצויי הלנה בסכום 20% מפיצויי הפיטורים להם העובד זכאי על כל חודש שהוא מתעכב בהעברתם. 

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לך שאלות, או אם התרשמת שזכויותייך נפגעו, אתה מוזמן לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
פיצויי פיטורים למתפטר

פיצויי פיטורים הם הסדר שמטרתו לאפשר לאדם שעוזב את מקום עבודתו גב כלכלי לתקופה סוערת זו, בעיקר בכדי לאפשר לו זמן לנוח, להתאקלם למצב החדש

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

אדם המפוטר מעבודתו מתחיל ברגע הפיטורים דרך ארוכה ומפחידה, קשה לא רק במישור הפסיכולוגי – ירידה בביטחון העצמי, חוסר וודאות ועוד, אלא גם במישור הכלכלי,

סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים הוא חוק שמטרתו לאפשר לאדם המפוטר לקבל סכום כסף מסוים בכדי שיוכל לחזור "לעמוד על רגליו" ולחפש עבודה המותאמת לכישוריו ללא דחק

דילוג לתוכן