חייגו עכשיו!

פיצויי פיטורים למתפטר

תוכן עניינים

פיצויי פיטורים הם הסדר שמטרתו לאפשר לאדם שעוזב את מקום עבודתו גב כלכלי לתקופה סוערת זו, בעיקר בכדי לאפשר לו זמן לנוח, להתאקלם למצב החדש ולתכנן מסלול מחדש כדי להשתלב בשוק העבודה באופן ייזום ומחושב. שמו של ההסדר אומנם מכוון למקרה הנפוץ בו הוא חל – סיום עבודתו של העובד עקב פיטורו, אך ישנם מקרים נוספים בהם ההסדר נכנס לתוקף, שכוללים בתוכם גם מקרים בהם עובד התפטר שלא מרצונו, תחת נסיבות ייחודיות, המשתנות מחריג לחריג.

הסדר זה, הנקרא "התפטרות שדינה כפיטורים" נועד גם הוא לאפשר לסוג מסוים של מתפטרים את אותה הגב הכלכלי, תוך הכרה בכורח הנסיבות שהוביל אותם לפיטוריהם. במאמר זה תוכלו לקרוא על הסדר פיצויי הפיטורים, על התנאים שהעובד נדרש לעמוד בהם בכדי להיות זכאי לפיצויים אלו, וכמובן גם על פיצויי פיטורם למתפטר שדינו כמפוטר.

מהם פיצויי פיטורים ומהם תנאי הזכאות המקדימים הנדרשים בכדי לקבלם?

פיצויי פיטורים הם סכום כסף מוגדר מראש שמופרש לקרן הפנסיה של העובד במהלך עבודתו,  וניתן למשיכה במזומן בעת פיטוריו או התפטרותו תחת נסיבות מסוימות.

זכאות לפיצויים אלו מותנית בוותק של שנה לפחות באותו מקום העבודה / אצל אותו המעסיק, כאשר גם עובדים "עונתיים" שלא עובדים כל השנה (כמו עובדי חקלאות או עובדי תיירות) זכאים לפיצויים אם עבדו שתי "עונות" בשתי שנים רצופות אצל אותו המעסיק / באותו מקום העבודה, כאשר עונה מוגדרת כשלושה חודשים רצופים בהם העובד עבד לפחות שישים יום.

ספירת הוותק הזו כוללת בתוכה כמובן ימי מחלה, שביתות, חופשות וחגים, אך חלה גם במקרים בהם עובד הפסיק את עבדותו (לתקופה שלא עולה על חצי שנה) ללא סיבה מיוחדת, אך שמר על יחסי העבודה בינו לבין המעסיק.

עובד שפוטר לקראת סוף שנת העבודה הראשונה שלו יחשב כמי שהמעסיק שלו ניסה להימנע מלשלם עבורו פיצויי פיטורים, ולכן זכאי גם הוא להטבה סוציאלית זו.

באילו מקרים יהיה זכאי אדם מתפטר לפיצויי פיטורים?

למרות שמם המבלבל של הפיצויים, ישנם מספר מצבים בהם אדם שסיים את עבדותו כשהתפטר ייחשב כ"מתפטר שדינו מפוטר" ויהיה זכאי גם הוא לפיצויי פיטורים מלאים. מקרים אלו מפורטים בחוק "פיצויי פיטורים", וכוללים מספר רב של נסיבות "כורח" שהובילו את העובד להתפטר בניגוד לרצונו.

רשימת מקרי הזכאות:

1. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי: מי שהתפטר לרגל מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, נחשב כמי שפוטר לצורך חישוב זכאות זו.

2. התפטרות של הורה: אמא טרייה שמתפטרת תוך תשעה חודשים מהיום שילדה על מנת לטפל בילדה תחשב כמי שפוטרה ולא כמי שהתפטרה. סייג זה תקף גם על עובדת שקיבלה לאימוץ ילד בן פחות משלוש עשרה שנים (והודיעה על אימוץ זה למעסיק), עובדת שקיבלה למשמורתה ילד בעקבות הליך פונדקאות, עובדת שקיבלה ילד במתכונת אומנה או עובד שעשה כל אחד מן הדברים הללו, וזאת בתנאי שבת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו / הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או טיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת הזוג / בת זוגתו היא עצמאית ולא הפסיקה את עבדותה לצורך טיפול בילד.

3. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

4. התפטרות לרגל העתקת מגורים: עובד/ת שהעתיקו את מקום מגוריהם למקום מגורים אחר במרחק רב ממקום העבודה, וזאת עקב נישואים, מעבר ליישוב חקלאי / יישוב באזור פיתוח או סיבות אחרות שנקבעות בתקנות שר העבודה.

5. סיום עבודה עקב סיום החוזה: תקף רק אם המעסיק לא הציע לעובד לחדש את חוזה העבודה לפחות שלושה חודשים לפני מועד סיום ההעסקה.

6. התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה / סיבות אחרות בגינם אין לדרוש מהעובד להמשיך את עבודתו: ירידה בשכר, חוסר רציפות בעבודה, שינוי בשעות העבודה, הטרדה מינית במקום העבודה, גיוס לצבא יציאה לפנסיה.

האם הזכאות היא אותה הזכאות?

מי שהוחלט עבורו בחוק שפיטוריו הם כדין פיטורים יהיה זכאי לאותם התנאים אותם מקבל עובד שפוטר ממקום עבודתו, ללא כל סייג. משמעות קביעה זו היא שהעובד המתפטר רשאי למשוך את הכספים שהופקדו לקרן הפנסיה שלו באופן מיידי מרגע ההתפטרות, ולדרוש מהמעסיק שלו להשלים עבורו כל סכום שלא הופרש לקרן כחוק.

מה קורה אם אני מתפטר ואף אחת מהנסיבות הללו לא תקפות עבורי?

עובד שמתפטר כשאף אחת מהנסיבות לעיל אינן רלוונטי עבורו יכול להמשיך ולצבור את כספי פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה שלו ולגשת אליהם ביום פרישתו משוק העבודה (יציאה לפנסיה) אז יצטרפו הסכומים שנצברו בקרן זו לקבצה הפנסיונית החודשית שמשולמת לו.

משרד האוצר, וכן משרד העבודה והשירותים החברתיים, ממליצים שניהם שלא למשוך את כספי הפיצויים, ולאפשר להם להישאר בקרן הפנסיה ולצבור ריבית, וזאת בשל תפקידם המשמעותי בהרכב קרן הפנסיה של העובד, שיכול להוביל לכך שמשיכתם תשאיר את קצבת הפנסיה שתשולם לעובד בעת פרישתו דלה יחסית.

מה קורה אם המעסיק שלי מסרב לשלם לי את הפיצויים שמגיעים לי?

מעסיק שלא משלים לעובד המפוטר/מתפטר את פיצוייו לסכום הקבוע בחוק תוך 15 ימים מהיום בו סוכם שעליו להעבירם (יום הפסקת יחסי העבודה / היום בו סוכם על פי חוזה העבודה – המאוחר מבניהם) חייב על פי חוק לשלם לעובד פיצויי הלנה בסכום 20% מפיצויי הפיטורים להם העובד זכאי על כל חודש שהוא מתעכב בהעברתם. 

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לך שאלות, או אם התרשמת שזכויותייך נפגעו, אתה מוזמן לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים הוא חוק שמטרתו לאפשר לאדם המפוטר לקבל סכום כסף מסוים בכדי שיוכל לחזור "לעמוד על רגליו" ולחפש עבודה המותאמת לכישוריו ללא דחק

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

אדם המפוטר מעבודתו מתחיל ברגע הפיטורים דרך ארוכה ומפחידה, קשה לא רק במישור הפסיכולוגי – ירידה בביטחון העצמי, חוסר וודאות ועוד, אלא גם במישור הכלכלי,

דילוג לתוכן