חייגו עכשיו!

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

תוכן עניינים

אחוז הנכות שנקבע לאדם בוועדות הביטוח הלאומי קובע במידה רבה את הזכויות אותם יקבל ואת המענקים / קצבאות אליהם הוא יהיה זכאי מרגע הפציעה / הגשת התביעה והילך. נתון זה נראה מדאיג לנפגע העבודה הממוצע, וזאת משום שפגיעות, כמו דברים רבים אחרים בחיים, אינן סטטיות, ויכולות להשתנות מרגע לרגע ומשנה לשנה, בעוד שהקביעה של דרגת הנכות נעשית עם תחילתה של הפגיעה, ממש בחודשים הראשונים לאחר הפציעה הראשונית שגרמה לנכותו של העובד.

ניתן להרגיע דאגה זו, ולהבהיר כבר כאן ועכשיו שאחוזי הנכות שנקבעים בוועדות במוסד לביטוח לאומי אינן "חקוקות בסלע" ויכולות להשתנות בהתאמה לשינויים בפגיעה עצמה.

מיהו נפגע עבודה?

נפגע עבודה הוא אדם שעבר "תאונת עבודה", מיקרו טראומה או חלה במחלת מקצוע, כאשר כל אלו הן פגיעות שהתרחשו תוך כדי העבודה או בעקבותיה, שלא בשל רשלנותו האישית של העובד.

כל אדם שמבוטח בביטוח תאונות עבודה זכאי לפיצויים אם אירעה לו תאונת עבודה או פגיעה במקום העבודה, כאשר ביטוח תאונות עבודה חל על כלל העובדים בישראל (כולל עובדים זרים) ומוענק כחלק מהשירותים של הביטוח הלאומי.

חלק מהפיצויים הללו יכולים להיות מגולמים גם ב"גמלת נכות מעבודה" שרלוונטית עבור מי שפגיעת העבודה הותירה אותו בחוסר מסוגלות לעבוד באותן העבודות שבני גילו מסוגלים לבצע. גובה גמלת הנכות נקבע לפי אחוזי הנכות של הנפגע, כאשר אחוזים גבוהים יותר מתרגמים לגמלה גבוהה יותר ולהיפך.

כיצד קובעים אחוזי נכות לנפגע עבודה?

אחוזי הנכות של נפגעי עבודה נקבעים בוועדה של המוסד לביטוח לאומי, שקובעת אם נכותו של האדם היא אכן תוצר של עבודתו / פגיעה שהתרחשה במהלך שעבד, וכן קובעת את רמת הפגיעה שהתרחשה עבורו באחוזים. אחוזי הנכות מייצגים בעצם את אחוזי היכולת של האדם להתפרנס, כאשר אפס אחוזים מייצגים יכולת מלאה, ומאה אחוזים מייצגים חוסר יכולת מוחלטת.

מהי גובה הגמלה בהתאמה לאחוזים שנקבעו לי?

המוסד לביטוח לאומי יכול לקבוע אחוזי נכות קבועים (שנשארים לאורך כל חייו של האדם ואינם משתנים) או אחוזי נכות זמניים (שיכולים להשתנות וייתכן שישתפרו בהמשך, כגון פגיעה זמנית).

גובה הגמלה בשל נכות קבועה

100% נכות – קצבה חודשית בגובה 75% משכרו בשלושת החודשים לפני הפגיעה חלקי שלוש (עד תקרה של 33,431 שקלים לחודש).

20-99% נכות –קצבה חודשית בגובה אחוז נכותו מתוך הקצבה לה היה זכאי לו הייתה נכותו מוגדרת כ100% נכות. כלומר- מי שאחוז נכותו נקבע כ50% זכאי למחצית הקצבה המלאה לה היה זכאי לו נקבעה נכותו כ100%.

9-20% נכות – מענק חד-פעמי בסכום הקצבה החודשית המלאה לה היה זכאי, כפול 43.

גובה הגמלה בשל נכות זמנית

5-19% נכות זמנית (שאינה יציבה לכל חייו וייתכן שתשתפר) – קצבה חודשית בשיעור אחוז נכותו מסכום הקצבה המלאה. קצבה זו תקפה לכל היותר לשנה, ויכולה להיקבע לטווח קצר מזה בהתאם לאופי הפגיעה.

כיצד משנים את אחוזי הנכות שנקבעו לי?

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבו הרפואי בעקבות החמרת הפגיעה המקורית יכול לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו – אחוזי הנכות אליהם הוא זכאי והקצבה שמגיעה לו בהתאמה לכך.

בקשה זו יכולה להיות מוגשת רק שישה חודשים לאחר הקביעה האחרונה של דרגת הנכות של האדם, אלא אם מצורפת אליה אישור מרופא שהוסמך על ידי המוסד לביטוח לאומי, המפרט את הצורך בהקדמת הבדיקה.

בקשה זו צריכה לכלול בתוכה גם מסמכים רפואיים שמאשרים שמצבו של הנפגע אכן הוחמר כתוצאה מהפגיעה בעבודה, כשמסמכים אלו נדרשים גם הם לשאת את חתימתו של רופא שהוסמך על ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך זה.

ההכרה בעליית אחוזי הנכות יכולה להיות כתוצאה מהחמרתה של פגיעה קיימת (כמו למשל פגיעה ברגל שהחמירה עם מרוצת השנים) אך גם יכולה לכלול בתוכה הכרה בפגיעה חדשה, שנוצרה בעקבות הפגיעה הישנה (כמו למשל פגיעה ברגל שהיתרגמה עם השנים גם לפגיעה בגבו של נכה העבודה).

לאחר אישור הבקשה יעבור נפגע העובדה וועדה חוזרת, שתדון רק באיבר או בבעיה שהרופא המטפל אישר כי חלה בהם החמרה, ולא בפציעות או פגיעות אחרות.

דיון מחדש בדרגת נכות מעבודה על החמרת מצבו הכלכלי של הנפגע

גם נכי עבודה שפגיעתם לא החמירה יכולים להיות זכאים לדיון מחדש בדרגת הנכות שנקבעה להם, וזאת אם מצבם הכלכלי החמיר באופן ניכר מרגע הפגיעה, נקבע להם אחוז נכות בשיעור 20% לפחות וחלפה שנה (אך לא חלפו 60 חודשים) מרגע הקביעה האחרונה של דרגת הנכות שלהם.

בכדי לממש את זכאותם לבדיקה מחודשת של ענייניהם נדרשים נפגעי עבודה אלה למלא "טופס תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת הנכות עקב שינוי בהכנסות", להסביר על הטופס את הסיבה לירידה זו בהכנסה (אי חזרה לעבודה, חזרה לעבודה ואז הפסקה, החלפת מקום עבודה, צמצום היקף משרה וכדומה) ולצרף מסמכים רלוונטיים לסיבה שפורטה.

האם ניתן להפחית מאחוזי הנכות שלי אם הבראתי חלקית / באופן מלא?

לא רק נפגעי העבודה, אלא גם המוסד לביטוח לאומי עצמו, רשאים לבקש הערכה חוזרת של אחוזי הנכות המגיעים לפונה. הערכה חוזרת זו מתבקשת על פי רוב על ידי המוסד לביטוח לאומי במקרים בהם הייתה מצידו התרשמות שהנפגע החלים באופן חלקי מפגיעתו, ושיש סיבה להאמין שאחוזי הנכות שנקבעו לו אינם רלוונטיים יותר, ומתארים פגיעת עבר.

בדיקה חוזרת זו יכולה להתקיים גם היא רק כעבור חצי שנה או יותר מהבדיקה האחרונה שנערכה לנפגע העבודה, כאשר אי הגעה לוועדה שנקבעה לנפגע העבודה ללא סיבה מוצדקת יכולה להוות עילה להפחתת הקצבה אליה הוא זכאי גם ללא בדיקה רפואית.

אם פגיעתכם החמירה, או אם זומנתם לוועדה של הביטוח הלאומי לצורך הפחתת אחוזי הנכות שנקבעו לכם, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ולקבל מאיתנו ייעוץ אמין, יעיל ומקצועי.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
דילוג לתוכן