חייגו עכשיו!

הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים

הטרדה מינית במקום העבודה איננה נחלת העבר, ואירועים מסוג זה קורים לצערנו הרב במקומות עבודה רבים.

בין אם מדובר בהצעות מיניות ממעסיק, הערות לא במקום מחבר צוות או אפילו מגע לא רצוי על ידי שותף למשרד, החוק אינו שותק, ומעניק הגנה רחבה למי שמוצאים עצמם מרגישים מוטרדים.

במאמר זה תוכלו לקרוא על ההגדרה של המונח "הטרדה מינית", על האופציות הפתוחות בפני העובד המוטרד, ועל חובותיו של המעסיק בכל הקשור למניעה וטיפול בהטרדות.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא פגיעה בחירותו, כבודו או זכותו לשוויון של אדם, שיכולה להתקיים במגוון דרכים ואופנים. על פי החוק למניעת הטרדות מיניות, הטרדה מינית יכולה שתכלול כל אחת או כמה מההתנהגויות הבאות:

סחיטה באיומים בעלת אופי מיני

סחיטה באיומים היא איום לפגוע שלא כדין באדם במטרה להניעו לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה. איום זה לא חייב להיות איום פיזי, ויכול להיות איום על רכושו, פרנסתו ואפילו שמו הטוב. סחיטה היא בעלת אופי מיני כאשר נשוא הסחיטה הוא מעשה בעל אופי מיני.

לדוגמא: איום על חברת צוות לספר לצוות פרטים שהיא לא רוצה שידעו אם לא תבצע מעשה מיני. העונש על סחיטה יכול להגיע לשבע שנות מאסר אם נשוא הסחיטה לא נכנע לאיומים, ותשע שנים אם הוא כן.

מעשים מגונים

מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. גם מעשה שנראה לכאורה תמים יכול להיות מעשה מגונה בנסיבות מסוימות. העונש על ביצוע מעשה מגונה יכול להגיע עד לעשר שנות מאסר, וזאת בתלות בנסיבות המקרה.

לדוגמא: חיבוק בעל אופי מיני הכולל הצמדת איברים אינטימיים, כשזאת מטרתו של המחבק.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

תחת הגדרה זו נכללת כל הצעה בעלת אופי מיני שנשוא הפנייה הבהיר שאינה רצויה. הבהרה זו לא חייבת להיות במילים, ויכולה שתתקיים גם במעשיו של המוטרד, שיכולים לכלול הימנעות מהאדם המטריד, אמירות מתחמקות או אפילו עזיבה פתאומית של מקום השיחה.

תוכן ההצעה יכול להיות מגוון, ויכול שיכלול גם אמירות "מנומסות" ונטולות תוכן מיני ממשי, כגון הצעות לצאת לדייט או הצעה להזמין חדר במלון.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

התייחסויות המכוונות לאדם מסוים ומתמקדות במניותיו עלולות להוות הטרדה מינית, אם אותו האדם הראה כי הוא אינו מעוניין בהן. אופייה המיני של ההתייחסות אינו נובע אך ורק מתוכנה, ויכול להיגזר גם מנסיבות העניין.

בדיחות בעלות אופי מיני, וכן הצגת חומר פורנוגרפי נכללות גם הן בהגדרה זו, אם הן אינן רצויות.

התייחסויות אלו נדרשות להיות חוזרות, כאשר הערה חד-פעמית אינה נחשבת. גם סיפורים על חוויות מיניות לקהל לא מעוניין יכולים להוות הטרדה מינית.

אמירות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני

אמירות הכוללות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו (לרבות נטייתו המינית). אמירות אלו נחשבות כהטרדה מינית גם אם המוטרד/ת לא הראו שהם אינם מעוניינים בהם.

מעסיק או עובד שמדבר עם אחרים על חיי המין של עובד/ת במקום או עובד ששואל עובד אחר דברים אישיים וחודרניים על נטייתו המינית וחיי מינו.

ניצול יחסי מרות על רקע מיני

יחסי מרות הם יחסים בהם לצד אחד יש שליטה והשפעה על השני. יחסי המרות יכולים להתקיים גם אם השליטה וההשפעה הם עקיפים, ולא ישירים. בחוק הישראלי ישנה חזקה (שניתנת לסתירה) לפיה יחסי מרות שיש בהם אלמנט מיני הם פסולים ומהווים הטרדה מינית.

על הצד הבכיר במערכת היחסים מוטלת חובה לסתור חזקה זו – בפסיקה פותחו מספר מבחנים לבירור אם מדובר ביחסים בעלי אופי מנצל, הכוללים בין השאר את פערי הכוחות, הפרש הגילאים והיוזמה במערכת היחסים המינית, כאשר כל אחד מהם הוא תנאי שאינו בהכרח מספק, ותלוי בנסיבות העניין.

התנכלות על רקע מיני

פגיעה מכל סוג בעקבות הטרדה מינית או תלונה / תביעה בגין הטרדה מינית. עבירה זו נועדה בעיקר להגן על מי שהתלונן על הטרדות מיניות, ולוודא שזכויותיו נשמרות ושהוא/היא אינם נפגעים מתלונתם.

דוגמא: מעסיק שפוגע בתנאי העסקתה של עובדת שדחתה את חיזוריו / התלוננה על הטרדה חוזרת.

רבות מן ההתנהגויות שעלולות להיות מוגדרות כהטרדה מינית אינן מטרידות כלל בקונטקסט הנכון, ולכן הגבול בין מה שנחשב להטרדה ובין מה שאינו הוא לא תמיד ברור, וההגדרה להטרדה מינית היא הגדרה מאוד רחבה.

כיצד ניתן בכל זאת להבדיל בין הטרדה מינית לחיזור לגיטימי?

המבחן המכריע בתחום איננו מבחן סובייקטיבי (שנמדד לפי תחושותיהם של המטריד והמוטרדת) אלא מבחן אובייקטיבי שנקבע בבית המשפט, ומתבסס על מה שהשופטים מגדירים כ"אדם סביר" – מה אדם נורמטיבי מן השורה היה צריך לדעת, לראות או להרגיש בסיטואציה. גם אדם שלא התכוון להטריד יכול להיות מטרידן, ולהיפך.

מה אפשר לעשות אם אני מרגיש/ה מוטרדת במקום העבודה?

הטרדה מינית היא עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית. מי שנפגע/ה מהטרדה מינית במקום העבודה יכול/ה להגיש תלונה לאחראי על מניעת הטרדה במקום העבודה, להגיש תלונה במשטרה וכן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים.

עובד/ת שהתפטר/ה מהעבודה בשל הטרדה מינית זכאי/ת לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד/ה לפחות שנה באותו מקום העבודה.

על העובד/ת מוטלת חובה להתריע למעסיק בטרם התפטרותו/ה בכדי לאפשר לו לנקוט בצעדים לטיפול בפגיעה, אך המעסיק אינו יכול להכריח את העובד/ת להמשיך ולעבוד בעבודתם.

מהם חובותיי כמעסיק? כיצד אני צריך להתמודד עם הטרדות מיניות במקום עבודתי?

כל מעסיק מחויב למנות אחראי למניעת הטרדה מינית. תפקידו של האחראי הוא לקבל, לברר ולייעץ לגבי תלונות שהוגשו אליו. אחראי זה נדרש (ככל הניתן) להיות אישה. בנוסף, מחויב המעסיק ליידע את המנהלים והעובדים במקום העבודה על האיסור להטרדה מינית והתנכלות, ולדרוש מהם להימנע ממעבר על החוק.

מי שמעסיק עד 25 עובדים יכול לשלוח להם תקנון נגד הטרדות מיניות לקריאה, ומי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלותו במקום גלוי ונראה לעין. המעסיק מחויב לאפשר לעובדים לעבור הדרכה כנגד הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה.

במקרה של אירוע הטרדה, המעסיק, שמקבל את דיווחיו של האחראי, צריך להחליט כיצד לפעול. התנהלות תקינה יכולה לכלול בתוכה הרחקה של המטריד/ה מהמוטרד/ת או פתיחה בהליכים משמעתיים כנגד הצד הפוגע.

לאחר נקיטת הצעדים הללו המעסיק נדרש לדווח על מעשיו למתלונן/ת, למטריד/ה ולאחראי על הטרדות מיניות. חובת המעסיק/ה להגן על המתלונן/ת מהתנכלות במהלך הליך הבירור ולאחריו.

אי טיפול בתלונה המגיעה לידיו של המעסיק/האחראי על הטרדות מיניות מהווה עוולה אזרחית, שניתן להגיש עלייה תביעה בבית משפט.

כפי שבוודאי שמתם לב, תחום ההטרדה המינית הוא תחום מורכב ולא מוגדר, בו העונש על מעשים לא מותאמים יכול להיות מאוד משמעותי. אם יש לכם שאלות או תהיות בנושא, או אם אתם חושבים שחוויתם או ביצעתם דבר שמוגדר כהטרדה מינית על פי מאמר זה, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ונעזור לכם במהירות ובמקצועיות. 

למרבה הצער, הטרדות מיניות הן ממש לא עניין חדש. להפך, נראה שמספר התלונות רק הולך ועולה, כשגודל התופעה מתברר כבלתי נתפס. כך, גם במקומות העבודה נושא ההטרדות המיניות עולה על סדר היום שוב ושוב, באופנים שונים ומשונים. הטרדה מינית בעבודה יכולה להיות פיזית, מילולית, היא יכולה גם להיות מרומזת בלבד ולהגיע מקולגה ולא רק מהבוס, אך ברגע שישנו אופי מיני להתנהגות מסוימת ללא הסכמת הצד השני, הרי שמדובר בהטרדה לכל דבר. משרד עורכי דין איתי אדרת עוסק בין היתר בהטרדות מיניות בעבודה, בכדי להשיג צדק ולהחזיר את השלווה והביטחון למי שמרגישים ומרגישות מוטרדים במקום העבודה, שכידוע מבלים בו לא מעט זמן משעות היממה.

מה אפשר לעשות במידה וחווים הטרדה מינית בעבודה

ראשית, נגדיר במה מדובר. הטרדה מינית הינה פגיעה בכבודו, חירותו או זכותו לשוויון של אדם. פגיעה זו יכולה להתקיים במגוון התנהגויות, אופנים ודרכים כשהמשותף להן הוא שהינן בעלות אופי מיני ואינן רצויות כלפי האדם שהן מכוונות אליו. במידה וגם אתם חוויתם הטרדה מינית בעבודה חשוב לדעת שמדובר בעבירה פלילית לכל דבר, כך שניתן להגיש תלונה ואף מומלץ לעשות זאת בהקדם. את התלונה יש להגיש למשטרה, לפתוח תביעה אזרחית עבור פיצויים וכן ליידע את האחראי\ת למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה. באופן טבעי רוב האנשים יעדיפו לא להישאר במקום עבודה שכזה, וכדאי לדעת שבמידה והוחלט לעזוב את מקום העבודה, הרי שישנה זכאות לפיצויים (בתנאי שיש ותק של שנה לפחות).

 ואם באמת אין עניין להישאר במקום העבודה?

הטרדה מינית בעבודה הינה נסיבה חריגה כך שלא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו במקום. על כן, אדם שעבר הטרדה מינית במקום העבודה לא מחויב להודיע על כך למעסיק, וההתפטרות תיחשב כ'התפטרות שדינה כפיטורים'. כדי ללמוד עוד על הנושא ולהגיע כמה שיותר מוכנים לסיטואציה הלא פשוטה, מומלץ ליצור קשר עם משרד עורכי דין איתי אדרת שמכירים היטב את התחום, ויוכלו לייעץ ולהכווין אתכם לפתרון הטוב ביותר, מבלי לחוש עוגמת נפש נוסף על מה שחוויתם עד כה.

הטרדה מינית, ובמיוחד הטרדה מינית במקום העבודה, בה אדם "כלוא" עם מטרידו ואינו מסוגל להתחמק ממנו בקלות, היא חוויה טראומתית ונוראית לחווים אותה, שעלולה לייצר עבורם רצון להתפטר ממקום עבודתם, למצוא מקום אחד לעבוד בו ולא להסתכל אחורה לאותה התקופה הנוראה.

אינסטינקט זה מגובה על ידי המחוקק, שאינו דורש מהעובד שמתפטר בשל הטרדה מינית לתת למעסיקו התרעה מוקדמת, ומספק למי שמתפטר מאותה הסיבה דמי אבטלה מיום הפסקת העבודה, כאילו היה "מפוטר" ולא "מתפטר". במאמר זה תוכלו לקרוא על הגדרת המושג "הטרדה מינית", על התנאים הייחודיים המסופקים למי שמתפטר מסיבה זו, וכן על האפשרויות הפתוחות בפניכם מרגע התקיימותו של אירוע מצער ונורא זה.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא פגיעה בחירותו, כבודו או זכותו לשוויון של אדם, שיכולה להתקיים במגוון דרכים, אופנים והתנהגויות, כשהמשותף לכולן הוא היותן התנהגויות בעלות אופי מיני, אשר אינן רצויות עבור מי שהן מכוונות כלפיו.

אילו התנהגויות יכולות להיחשב כ"הטרדה מינית"?

על פי החוק למניעת הטרדות מיניות, הטרדה מינית יכולה שתכלול כל אחת או כמה מההתנהגויות הבאות:

  • סחיטה באיומים בעלת אופי מיני –איום לפגוע שלא כדין באדם במטרה להניעו לעשות מעשה בעל אופי מיני, כאשר האיום אינו חייב להיות איום פיזי, ויכול להיות איום על רכושו, פרנסתו ואפילו שמו הטוב של המאוים.
  • מעשים מגונים – מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. גם מעשה שנראה לכאורה תמים יכול להיות מעשה מגונה בנסיבות מסוימות.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – הצעות בעלות אופי מיני שנשוא הפנייה הבהיר שאינן רצויות עבורו. הבהרה זו לא חייבת להיות במילים, ויכולה שתתקיים גם במעשיו של המוטרד, שיכולים לכלול הימנעות מהאדם המטריד, אמירות מתחמקות או אפילו עזיבה פתאומית של מקום השיחה. גם תוכן ההצעה אינו חד משמעי, ויכול לכלול בתוכו הצעות "תמימות" לכאורה, כגון הזמנה חוזרת ונשנית לדייט.
  • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני – התייחסויות לאדם אחר שהן בעלות תוכן מיני. התייחסויות אלו יכולות לכלול סיפורים אישיים, החדרת תכנים מיניים לשיחות חולין ועוד, כאשר הקו המנחה הוא שההתייחסות איננה רצויה, ושהיא אינה חד פעמית, אלא כזו שחוזרת על עצמה.
  • אמירות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני – אמירות הכוללות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו (לרבות נטייתו המינית). אמירות אלו נחשבות כהטרדה מינית גם אם המוטרד/ת לא הראו שהם אינם מעוניינים בהם.
  • ניצול יחסי מרות על רקע מיני – יחסי מרות הם יחסים בהם לצד אחד יש שליטה והשפעה על השני. יחסי המרות יכולים להתקיים גם אם השליטה וההשפעה הם עקיפים, ולא ישירים (כמו למשל מנהל של מנהל, או אדם בכיר בחברה בה עובד המוטרד). כל קיום של קשר מיני בין בעל מרות למי שמרותו שוהה עליו ייחשב כ"חשוד" בהטרדה מינית, אלא אם הוכח אחרת באופן מובהק.

מה עליי לעשות אם ברצוני לעזוב את מקום העבודה שלי בעקבות הטרדה מינית?

הטרדה מינית במקום העבודה נחשבת כנסיבה חריגה שאינה מאפשרת למעסיק לדרוש מן העובד שימשיך בעבודתו. בשל כך, עובד/ת שעברו הטרדה מינית במקום העבודה אינם מחויבים במתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות, והתפטרותם נחשבת כ"התפטרות שדינה כפיטורים".

מהן הזכויות הייחודיות המגיעות לי, שאינן מגיעות למי שמתפטר מסיבות שאינן קשורות בהטרדה מינית?

משום שהתפטרות במקרה זה נחשבת כ"התפטרות שדינה פיטורים" זכאי העובד המתפטר לפיצויי פיטורים (בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות בחוק באשר לוותק במקום העבודה), דמי אבטלה מן הרגע הראשון להפסקת עבודתו ולעיתים אף לשיפוי על העדר התרעה מוקדמת – תשלום נוסף לתשלום המגיע לו על עבודתו בסכום ימי העבודה אותם פספס בשל התפטרותו המוקדמת שאירעה בנסיבות מצערות אלו, שהם כמות ימי העבודה אותם היה מחויב להעניק למעסיק כ"התראה מוקדמת" – כפי שנקבע בבג"ץ DIAMAANO MARIA LUISA.

על כמה ימים של "התראה מוקדמת" אני יכול לקבל שיפוי?

עובד בשכר:

כמה זמן עבדתיכמה זמן התראה אני צריך לתת
ששת חודשי עבודה ראשוניםיום אחד בשל כל חודש עבודה
חודש שביעי עד סוף שנת העבודה הראשונהששה ימים, ועוד יומיים וחצי על כל חודש שעבר מרגע התחלת החודש השביעי להעסקה
בתום שנת העבודה הראשונהחודש ימים

למשל: אם עבדתי בשכר שמונה חודשים – השיפוי שאליו אני זכאי הוא גובה השכר אותו הייתי מקבל על אחד עשר ימי עבודה – ששה ימים (על השישה חודשים הראשונים) בתוספת יומיים וחצי על החודש השביעי ויומיים וחצי על החודש השמיני.

עובד במשכורת:

כמה זמן עבדתיכמה זמן התראה אני צריך לתת
שנת עבודה ראשונהיום אחד על כל חודש עבודה
שנת עבודה שנייהארבעה עשר ימים, ועוד יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה להעסקה
שנת עבודה שלישיתעשרים ואחד יום, ועוד יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית
שלוש שנות עבודה ויותרחודש ימים

למשל: אם עבדתי שנתיים וארבעה חודשים – השיפוי שאליו אני זכאי הוא גובה השכר אותו הייתי מקבל על שישה עשר ימי עבודה – ארבע עשרה ימים (על השנה הראשונה) ועוד יום על כל חודשיים שעברו מאז שהתחילה השנה השנייה.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם, או אחד מיקיריכם נחשפתם להטרדה מינית במקום העבודה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי לאורך כל הדרך מהרגע הראשון.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
התפטרות ממקום עבודה מחמת הטרדה מינית

הטרדה מינית, ובמיוחד הטרדה מינית במקום העבודה, בה אדם "כלוא" עם מטרידו ואינו מסוגל להתחמק ממנו בקלות, היא חוויה טראומתית ונוראית לחווים אותה, שעלולה לייצר

דילוג לתוכן