חייגו עכשיו!

התפטרות ממקום עבודה מחמת הטרדה מינית

תוכן עניינים

הטרדה מינית, ובמיוחד הטרדה מינית במקום העבודה, בה אדם "כלוא" עם מטרידו ואינו מסוגל להתחמק ממנו בקלות, היא חוויה טראומתית ונוראית לחווים אותה, שעלולה לייצר עבורם רצון להתפטר ממקום עבודתם, למצוא מקום אחד לעבוד בו ולא להסתכל אחורה לאותה התקופה הנוראה.

אינסטינקט זה מגובה על ידי המחוקק, שאינו דורש מהעובד שמתפטר בשל הטרדה מינית לתת למעסיקו התרעה מוקדמת, ומספק למי שמתפטר מאותה הסיבה דמי אבטלה מיום הפסקת העבודה, כאילו היה "מפוטר" ולא "מתפטר". במאמר זה תוכלו לקרוא על הגדרת המושג "הטרדה מינית", על התנאים הייחודיים המסופקים למי שמתפטר מסיבה זו, וכן על האפשרויות הפתוחות בפניכם מרגע התקיימותו של אירוע מצער ונורא זה.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא פגיעה בחירותו, כבודו או זכותו לשוויון של אדם, שיכולה להתקיים במגוון דרכים, אופנים והתנהגויות, כשהמשותף לכולן הוא היותן התנהגויות בעלות אופי מיני, אשר אינן רצויות עבור מי שהן מכוונות כלפיו.

אילו התנהגויות יכולות להיחשב כ"הטרדה מינית"?

על פי החוק למניעת הטרדות מיניות, הטרדה מינית יכולה שתכלול כל אחת או כמה מההתנהגויות הבאות:

  • סחיטה באיומים בעלת אופי מיני –איום לפגוע שלא כדין באדם במטרה להניעו לעשות מעשה בעל אופי מיני, כאשר האיום אינו חייב להיות איום פיזי, ויכול להיות איום על רכושו, פרנסתו ואפילו שמו הטוב של המאוים.
  • מעשים מגונים – מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. גם מעשה שנראה לכאורה תמים יכול להיות מעשה מגונה בנסיבות מסוימות.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – הצעות בעלות אופי מיני שנשוא הפנייה הבהיר שאינן רצויות עבורו. הבהרה זו לא חייבת להיות במילים, ויכולה שתתקיים גם במעשיו של המוטרד, שיכולים לכלול הימנעות מהאדם המטריד, אמירות מתחמקות או אפילו עזיבה פתאומית של מקום השיחה. גם תוכן ההצעה אינו חד משמעי, ויכול לכלול בתוכו הצעות "תמימות" לכאורה, כגון הזמנה חוזרת ונשנית לדייט.
  • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני – התייחסויות לאדם אחר שהן בעלות תוכן מיני. התייחסויות אלו יכולות לכלול סיפורים אישיים, החדרת תכנים מיניים לשיחות חולין ועוד, כאשר הקו המנחה הוא שההתייחסות איננה רצויה, ושהיא אינה חד פעמית, אלא כזו שחוזרת על עצמה.
  • אמירות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני – אמירות הכוללות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו (לרבות נטייתו המינית). אמירות אלו נחשבות כהטרדה מינית גם אם המוטרד/ת לא הראו שהם אינם מעוניינים בהם.
  • ניצול יחסי מרות על רקע מיני – יחסי מרות הם יחסים בהם לצד אחד יש שליטה והשפעה על השני. יחסי המרות יכולים להתקיים גם אם השליטה וההשפעה הם עקיפים, ולא ישירים (כמו למשל מנהל של מנהל, או אדם בכיר בחברה בה עובד המוטרד). כל קיום של קשר מיני בין בעל מרות למי שמרותו שוהה עליו ייחשב כ"חשוד" בהטרדה מינית, אלא אם הוכח אחרת באופן מובהק.

מה עליי לעשות אם ברצוני לעזוב את מקום העבודה שלי בעקבות הטרדה מינית?

הטרדה מינית במקום העבודה נחשבת כנסיבה חריגה שאינה מאפשרת למעסיק לדרוש מן העובד שימשיך בעבודתו. בשל כך, עובד/ת שעברו הטרדה מינית במקום העבודה אינם מחויבים במתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות, והתפטרותם נחשבת כ"התפטרות שדינה כפיטורים".

מהן הזכויות הייחודיות המגיעות לי, שאינן מגיעות למי שמתפטר מסיבות שאינן קשורות בהטרדה מינית?

משום שהתפטרות במקרה זה נחשבת כ"התפטרות שדינה פיטורים" זכאי העובד המתפטר לפיצויי פיטורים (בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות בחוק באשר לוותק במקום העבודה), דמי אבטלה מן הרגע הראשון להפסקת עבודתו ולעיתים אף לשיפוי על העדר התרעה מוקדמת – תשלום נוסף לתשלום המגיע לו על עבודתו בסכום ימי העבודה אותם פספס בשל התפטרותו המוקדמת שאירעה בנסיבות מצערות אלו, שהם כמות ימי העבודה אותם היה מחויב להעניק למעסיק כ"התראה מוקדמת" – כפי שנקבע בבג"ץ DIAMAANO MARIA LUISA.

על כמה ימים של "התראה מוקדמת" אני יכול לקבל שיפוי?

עובד בשכר:

כמה זמן עבדתיכמה זמן התראה אני צריך לתת
ששת חודשי עבודה ראשוניםיום אחד בשל כל חודש עבודה
חודש שביעי עד סוף שנת העבודה הראשונהששה ימים, ועוד יומיים וחצי על כל חודש שעבר מרגע התחלת החודש השביעי להעסקה
בתום שנת העבודה הראשונהחודש ימים

למשל: אם עבדתי בשכר שמונה חודשים – השיפוי שאליו אני זכאי הוא גובה השכר אותו הייתי מקבל על אחד עשר ימי עבודה – ששה ימים (על השישה חודשים הראשונים) בתוספת יומיים וחצי על החודש השביעי ויומיים וחצי על החודש השמיני.

עובד במשכורת:

כמה זמן עבדתיכמה זמן התראה אני צריך לתת
שנת עבודה ראשונהיום אחד על כל חודש עבודה
שנת עבודה שנייהארבעה עשר ימים, ועוד יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה להעסקה
שנת עבודה שלישיתעשרים ואחד יום, ועוד יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית
שלוש שנות עבודה ויותרחודש ימים

למשל: אם עבדתי שנתיים וארבעה חודשים – השיפוי שאליו אני זכאי הוא גובה השכר אותו הייתי מקבל על שישה עשר ימי עבודה – ארבע עשרה ימים (על השנה הראשונה) ועוד יום על כל חודשיים שעברו מאז שהתחילה השנה השנייה.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם, או אחד מיקיריכם נחשפתם להטרדה מינית במקום העבודה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי לאורך כל הדרך מהרגע הראשון.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
דילוג לתוכן