חייגו עכשיו!

איך עורכים שימוע לפני פיטורים? המדריך המלא למעסיק

תוכן עניינים

היחסים בין עובד למעסיק הם יחסים מורכבים, הכוללים בתוכם רמת קרבה משמעותית יותר מרמת הקרבה של שני זרים מוחלטים המתנהלים זה מול זה, ודורשים לצורך קיומם איזושהי מידה של אמון הדדי והסתמכות הדדית זה על זה. אופי זה של היחסים הללו דורש משני הצדדים התראה מראש בכדי לסיים את תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק, שמגולמת בידי העובד במתן מכתב התפטרות, ובידי המעסיק בעריכת שימוע לפני פיטורים, בו הוא מתאר בפני העובד את הסיבות לפיטוריו, מאפשר לו לספר את גרסתו לדברים שנאמרו ומחליט לבסוף אם להשאיר או לפטר את העובד. שימוע מסוג זה צריך להתנהל באופן מסוים בכדי להיחשב שימוע תקין לפני פיטורים, שחשוב לשים לב אליהם בכדי להימנע מלהסתכסך עם החוק, ולשלם בהמשך פיצויים משמעותיים על הפרת זכויותיו של העובד.

מהו שימוע לפני פיטורים?

שימוע לפני פיטורים הוא שיחה שמתנהלת בין המעסיק לעובד שמיועד לפיטורים, שמטרתה לאפשר לעובד הזדמנות "נאותה, הוגנת וסבירה" להשמיע את קולו ולפרט את נימוקיו כנגד הכוונה לפטרו. שיחה זו אינה יכולה להיות סתם "שיחת מסדרון", ונדרשת לעמוד במספר נהלים הקבועים בחוק ומפותחים בפסיקה בכדי להיחשב כ"שימוע לפני פיטורים".

מהן הדרישות ששיחה צריכה לעמוד בהם בכדי להיחשב "שימוע לפני פיטורים"?

כדי ששיחת פיטורים תחשב כשימוע הוגן לפי הדין, היא צריכה לעמוד בכל אחד מהתנאים המצטברים הבאים:

מתן הודעה בכתב לעובד

המעסיק צריך לתת לעובד הודעה בכתב (המזמנת אותו לשימוע לפני פיטורים) זמן סביר לפני ההליך עצמו, בכדי לאפשר לו להתכונן ולהכין את טענותיו. הודעה זו צריכה לכלול בתוכה את כלל הנימוקים בגינם המעסיק שוקל לפטר את העובד, וכן גם כל ראיות או עדויות להתרחשות או התנהגות שעל בסיסן נרשמו הטענות.

שיח פתוח

במהלך השימוע חייב המעסיק להקשיב לעובד ולאפשר לו לדבר ולשטוח את טענותיו ב"לב פתוח ונפש חפצה" לשינוי דעתו בהינתן נימוקים משכנעים ומספקים לטענותיו.

קבלת החלטה רק לאחר תום השימוע

ישנו איסור על המעסיק להגיע לשימוע מראש עם החלטה מה יהיה בגורלו של העובד, וזאת מתוך כך שכל החלטה שתתקבל צריכה להתקבל רק לאחר השימוע, כאשר הטענות והמענות שהועלו על ידי העובד מובאות בחשבון. מינוי מחליף לעובד בטרם השימוע, וכן מכתב פיטורין שניתן לעובד במהלך השימוע, או זמן קצר מאוד לאחריו, מהווים עדות שהשימוע לא התנהל באופן תקין, ויכולים לגרור אתם השלכות שליליות עבור המעסיק.

תיעוד מלא של השיחה

כל שימוע לפני פיטורים לעובד צריך להיות מתועד באמצעות פרוטוקול, שיכלול בתוכו את כלל ההתייחסויות של העובד לטענות המעסיק. פרוטוקול זה דורש את אישורו בכתב של העובד, שקורא אותו לאחר השימוע ונדרש לחתום עליו לאחר שווידא את אמיתות תוכנו (חתימה + תאריך).

הודעה לעובד על זכויותיו

כל עובד זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך שימוע הפיטורים שמתנהל בענייניו. המעסיק נדרש ליידע את העובד בזכות זו, ולאפשר את נוכחותו של עורך הדין אם כך ייבחר על ידי העובד. בנוסף לכך, רשאי העובד גם לנוכחות של נציג מטעם וועד העובדים במקום העבודה, וזאת אם קיים וועד שכזה.

מתן הודעה זמן סביר לאחר עריכת השימוע

המעסיק נדרש להודיע לעובד על ההחלטה שהתקבלה בענייניו זמן סביר לאחר עריכת השימוע, ולא לייצר עבורו "עינוי דין".

מי נדרש לערוך שימוע לפני פיטורים במקרה פיטוריו של עובד קבלן?

במקרה של עובד קבלן, חובת השימוע חלה גם על מעסיקו של העובד (מנהל בחברת הקבלן) וגם על מזמין השירות. שימוע זה יכול להיערך במשותף (בנוכחות המעסיק והמזמין) או בנפרד, כאשר הדרך העדיפה היא שימוע משותף.

מי זכאי לשימוע לפני פיטורים?

כל עובד זכאי לשימוע לפני פיטוריו, גם אם עבד במקום העבודה משך זמן קצר או התנהל באופן הנוגד את חוזה העבודה / החוק הפלילי. ייתכנו מקרים בהם יהיה הסכם קיבוצי רלוונטי לעובד שמשפיע על אופי ניהול הליך פיטוריו, כגון מתן סמכות לוועד העובדים להתערב בהליך הפיטורים ולשנות אותו / חובת התייעצות המעסיק בוועד העובדים לפני הליך השימוע ועוד. מומלץ לבדוק נושא זה לפני עריכת שימוע הפיטורים, ולבדוק גם את חוזה העבודה האישי של העובד, שיכול לכלול גם הוא תנאים מגבילים לגבי פיטורים.

מה קורה אם ביצעתי שימוע שונה מההוראות הללו?

מעסיק שלא ביצע שימוע לפני פיטורים / ביצע שימוע שאינו עומד בתנאים המצוינים לעיל עלול להיות חשוף לתביעה מצד העובד, שיכול להביאו לבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים / להעניק לו פיצויים בגין הליך הפיטורים הלקוי שנוהל. פיצויים אלו יכולים להגיע לסכומים גבוהים מאוד, ואף הגיעו לסכום של שלושים אלף שקלים במקרה של עובד קבלן שפוטר ללא עריכת שימוע על ידי אף אחד ממעסיקיו.

מה קורה אם עובד לא מתייצב לשימוע פיטורים?

עובד שלא מתייצב לשימוע לפני פיטוריו מוותר על זכותו להעלות טענות בפני המעסיק. וויתור על זכות זו היא זכותו של העובד, ולא מהווה עבירת משמעת, וגם לא מהווה התפטרות או הסכמה עם טיעוני המפטר. עובד ש"סוחב" את הליך פיטוריו ונמנע מהתייצבות בטענות שווא בניסיון לקנות לעצמו עוד זמן עבודה, יראה כמי שמתנהל בחוסר תום לב, ועלול להיות פתוח לתביעה בגין התנהלות זו.

כפי שראיתם במאמר זה, ניהול הליך שימוע לפני פיטורים אינו דבר של מה בכך, ודורש עמידה בתנאים דווקניים מסוימים, שהפרתם יכולה להוביל לפסיקת פיצויים משמעותיים לעובד. אנו ממליצים לכל מעסיק שמתכנן לפטר מי מעובדיו לקרוא היטב את חוזה העבודה של העובד, וכן כל חוזה קיבוצי שרלוונטי לענייניו, ורק אז לפעול. אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושבים שעברתם על אחד מההוראות הרשומות במאמר זה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל שירות יעיל, אמין ומקצועי.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
אי תשלום פנסיה

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו

זכויות העובדים הזרים

פתחת עסק? מברוק! שינוי שכזה מהווה התחלה של תקופה אחרת ומיוחדת בחיים, מלאה בעצמאות, ריגושים

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
זכויות העובדים הזרים

פתחת עסק? מברוק! שינוי שכזה מהווה התחלה של תקופה אחרת ומיוחדת בחיים, מלאה בעצמאות, ריגושים והגשמת חלומות. עם זאת, רגע מרגש זה יכול בקלות להביא

אי תשלום פנסיה

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו לחיים וייפרדו מהקולגות, כדי לצאת סוף כל סוף לפנסיה המיוחלת.

דילוג לתוכן