חייגו עכשיו!

ייצוג עובדים

תוכן עניינים

מערכת היחסים בין עובדים ומעסיקים אינה שוויונית, וטומנת בתוכה כוח לא פרופורציונלי הנמצא בצידו של צד אחד (המעסיק) כלפי הצד השני (העובד).

בכדי להגן על העובד ולנטרל ככל האפשר את מערכת הכוחות הזו, יצר המחוקק מספר הסדרים שמטרתם לייצר לכל עובד במדינת ישראל באשר הוא תנאים בסיסיים מסוימים, ומספר רב של מקומות לפנות אליהם במקרה שהסדרים אלו אינם מכובדים.

הסדרים אלו "מסדירים" את מערכת היחסים בתוך מקום העבודה, וקובעים גבולות אדומים לשני הצדדים, שמעבר עליהם מהווה מעבר על החוק, שיכול "לזכות" את העובר עליו בתשלום פיצויים, קנסות כבדים ואפילו מאסר (במקרים חריגים ויוצאי דופן).

כלל ההסדרים הללו מנוסחים בלשון משפטית, ולכן מקובל שעובדים לא יתבעו את זכויותיהם באופן עצמאי, אלא בעזרת עורך דין מומחה בתחום.

במאמר זה תמצאו פירוט של מספר מקרים בהם עובד הנפגע כנראה יידרש לייצוג בכדי לתבוע את זכויותיו:

 

עונש משפיל לעובד/ת – התעמרות במקום העבודה

למרות שאין חוק ספציפי שאוסר על מעסיקים להתעמר בעובדיהם, ישנה הגנה חוקית משמעותית בתחום שנובעת מן הפסיקה, ומתבססת בעיקרה על חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו".

לפי פסיקה זו (שמהווה חוק במדינת ישראל על בסיס עקרון התקדים המחייב, שהופך את פסיקת ביהמ"ש במקרה אחד לרלוונטית במקרים הדומים לו), ישנו איסור למעסיק להתעמר בעובד במקום העבודה, וחובה על כל מעסיק לספק לעובדיו סביבת עבודה השומרת על כבודם, המאפשרת להם לבצע את עבודתם באווירה רגועה ונעימה.

 

מהי התעמרות?

התעמרות במקום העבודה הוא מושג הכולל בתוכו כל התנהגות מטרידה ומשפילה (שאינה פיזית) המופנית כלפי עובדים באופן חוזר ונשנה. הגדרה זו אינה כוללת אירועים חד פעמיים, וכל אירוע שכזה חייב להיות חוזר ונשנה בכדי להיחשב כהתעמרות.

התעמרות במקום העבודה לא חייבת להתקיים על ידי המעסיק, ויכולה להתקיים גם אם ההתנהגות האסורה מופנית כלפי העובד מצד עמיתים לעבודה, וכן כל אדם שאינו מועסק במקום העבודה, אך נמצא בקשרי עבודה עם העובד מתוקף עבודותו (כגון מזמין שירות, לקוח קבוע של מקום העבודה וכד').

התעמרות יכולה לכלול בתוכה צעקות, קללות, התעלמות, החרמה, איסורים או משימות משפילות (כעונש או סתם), ביקורת מוגזמת וחוסר שביעות רצון תמידיים, האשמות שווא, הפצת שמועות, חדירת יתר לפרטיות וכד'.

 

מה התוצאות של התעמרות מוכחת במקום העבודה?

מי שהתעמרו בו במקום העבודה יכול להגיש תביעה משפטית בבית הדין לעבודה כנגד המעסיק.

בית הדין יכול לפסוק לעובד פיצויים בגין עוגמת נפש (עלייה נפרט בהמשך) וכן פיצויים בגין הפרת חוזה (שימוש בכוח שניתן למעסיק על יד חוזה העבודה בחוסר תום לב).

 

מהם פיצויים בגין "עוגמת נפש"? בכמה כסף בעצם מדובר?

"עוגמת נפש" בעולם המשפטי מתארת נזק שנגרם לאדם, שאינו נזק ממוני. נזק זה יכול לכלול בתוכו חוסר שביעות רצון חריגה ממוצר שנרכש, פגיעה נפשית ממסכת התעמרויות מצד המעסיק, אפליה במקום העבודה ועוד.

תביעה בגין עוגמת נפש נבחנית בכל מקרה לגופו, כאשר ביהמ"ש מסתכל על עובדות המקרה וקובע אם אכן מדובר ב"עוגמת נפש", או אם מדובר בהתנהגות שהיא אומנם פוגענית, אך לא ברמה המצדיקה פיצוי.

גובה הפיצוי, בהתאמה לכך, נבחן גם הוא לפי רמת הפגיעה שנעשתה, ויכול לנוע מסכומים קטנים ועד סכומים יחסית משמעותיים (כגון 15500 שקלים שנפסקו לעובדת שנענשה באופן משפיל ומבזה ונדרשה לשבת במשרד שקוף ללא כל תעסוקה ולבקש רשות לכל יציאה ממנו).

פיצויים אלו קשים להשגה (משום שמדובר בשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט) וניתנים במקרים נדירים יחסית.

 

מהו הסכם אי תחרות? מה העונש על הפרתו ומתי הוא לא מוצדק?

הסכם אי תחרות הוא סעיף בחוזה העבודה שקיים בנסיבות מסוימות ואוסר על העובד לעבוד עבור מתחריו של מעסיקו הנוכחי לכמות מסוימת של זמן לאחר שהתפטר / פוטר או סיים את עבודתו מסיבות אחרות.

סעיפים שכאלו (אם נמצאים בחוזה העבודה) הם לרוב חסרי תוקף (לא באמת מחייבים) בשל הזכות החוקתית המעוגנת לחופש העיסוק, שמגנה על זכותו של האדם לעבוד בכל עבודה שירצה.

עם זאת, ישנם מקרים יוצאי דופן בהם זכות זו אכן מוגבלת, וסעיף זה בחוזה תקף. מקרים אלו כוללים, אך אינם מוגבלים, למקרים הבאים:

 

מקרים בהם העובד קיבל תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק

תוספת שכר, שיפור תנאי העבודה וכד' בתמורה להתחייבות זו.

 

מקרים בהם יש למעסיק סוד מסחרי שהוא אינו מעוניין שידלוף

רלוונטי למקרים בהם ישנו מידע מסחרי רלוונטי, המצוי רק בידיו של מעסיק אחד, ואינו נחלת הכלל. במקרה זה, ניתן למנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר בכדי להגן על אותו הסוד המסחרי, ולוודא שלא ידלוף לידיו של מתחרה.

מקרים שכאלו רלוונטיים רק אם יש חשש אמיתי שהסוד המסחרי ידלוף, ולא קיימים בכל מצב בו הוא מתקיים. הגבלות אלו יהיו על פי רוב לא ממושכות במיוחד, בכדי לוודא פגיעה מינימלית בעובד.

 

מקרים בהם העובד קיבל הכשרה מיוחדת

מקרים בהם המעסיק השקיע משאבים מיוחדים / יקרים בהכשרת העובד, שבעקבותיהם העובד התחייב להמשיך לעבוד אצלו במשך תקופה מסוימת.

 

מקרים בהם הופרה חובת תום הלב וחובת האמון

מצבים שבהם משתמע מנסיבות העניין שאי כיבודו של הסכם אי תחרות יהיה חסר תום לב, כגון מצב בו עובד עובר למעסיק אחר ו"לוקח" אתו לקוחות של המעסיק הישן לעבודתו החדשה.

 

כל מקרה שלא עומד בהגדרות דומות להגדרות האלו יהיה מקרה בו הסכם אי התחרות אינו מוצדק. אם ביהמ"ש יקבע שהסכם זה אינו מוצדק אזי הוא לא ניתן לאכיפה (אי אפשר לעצור את העובד מלעבוד אצל מעסיק אחר), ולעובד קיימת זכות לא לכבדו.

אם ביהמ"ש יחליט שסעיף זה אכן מתקבל על הדעת ייתכן שהעובד יידרש לשלם למעסיק פיצויים בגין הפרת חוזה (אם אכן עבד במקום אחר בניגוד להסכם אי התחרות), ויידרש לכבדו.

 

ההגנות המגיעות לעובד החושף שחיתות

פעמים רבות נתקלים עובדים החושפים שחיתויות במקום העבודה בתגובה קשה מצד מעסיקיהם / שותפיהם לעבודה, המבקשים להרתיע את המתלונן, לפגוע באמינותו ו"להעניש" אותו על החשיפה.

תגובה זו יכולה לכלול בתוכה התנהגות לא נעימה, אך גם הרעה בתנאי העבודה, הורדה בדרגה, שלילת סמכויות או פיטורין. התנהגויות אלו אינן חוקיות, ועובד החווה אותן יכול להגן על עצמו בשני דרכים עיקריות:

 

1. פניה לנציבות תלונות הציבור לצורך קבלת צו הגנה

עובד שהצליח להוכיח שיש קשר סיבתי בין ההתנכלות כלפיו לבין חשיפת השחיתות יכול לקבל מנציבות תלונות הציבור צו שיכול לבטל פיטורים, להעניק פיצויים או להכריח את המעסיק להעביר את העובד לעבודה אחרת.

 

2. פניה לבית הדין לעבודה

הגשת תביעה לבית הדין שיכול לפסוק לעובד פיצויים או לעצור כל תהליך פיטורים שאינו מוצדק. גם כאן נדרש להוכיח קשר סיבתי ואת קיומה של התנכלות כלפי העובד.

 

בכל מקרה התנכלות לעובד בשל כך שחשף שחיתות במקום העבודה מהווה עבירה פלילית, שהעונש עלייה הוא עד 75,300 שקל קנס, או עד שלוש שנות מאסר.

 

כפי שראיתם, ישנו מספר רב של הסדרים הדורשים מן העובד הפגוע פנייה לבתי המשפט בכדי לקבל את הזכויות המגיעות לו. פניות אלו אינן עניין של מה בכך, ודורשות ידע מקצועי נרחב.

בשל כך, אנו ממליצים לכם לפנות לעו"ד המומחה בתחום בטרם הגשת התלונה, וזאת בכדי שילווה אותכם לאורך כל התהליך באופן מקצועי ויעיל.

איך בוחרים עורך דין? ממש כפי שבוחרים איש מקצוע מכל תחום אחר, רק עם הרבה יותר זהירות ודיוק. הרי יש כל כך הרבה אנשי מקצוע בכל תחומי המשפט, כך שקשה להיות בטוחים במאה אחוז בבחירה שעומדים לבצע. בדוק כמו שלא הייתם מתפשרים על אינסטלטור או חשמלאי, על אחת כמה וכמה הדבר נכון גם לגבי עורך דין, איש מקצוע שעומד ללוות אתכם לכל אורך הדרך הארוכה שאתם עומדים לעשות את הצעד הראשון לקראתה, ממש בקרוב. דרך ארוכה ומפותלת, מלאה במכשולים ואתגרים. במידה ואתם מתגוררים בבאר שבע וחוויתם עניין במקום העבודה, הרי רק הגיוני שתרצו למצוא עורך דין דיני עבודה בבאר שבע כדוגמת משרד עורכי דין איתי אדרת – שמעמיד לרשותכם מגוון שירותים משפטיים על טהרת דיני העבודה, כשאתם נמצאים כמובן בראש מעיניו של עורך הדין.

כמה טיפים שיכווינו אתכם למציאת עורך דין דיני עבודה באר שבע

השלב הראשון במציאת עורך דין דיני עבודה באר שבע הוא פשוט, לנשום עמוק. זו עומדת להיות תקופה לא קלה – בין אם חוויתם תאונת עבודה, בין אם אתם חשים באפליה, בין אם משהו פשוט לא מסתדר עם השכר שלכם. מכיוון שמדובר בנושאים כה רגישים, המטרה היא למצוא איש מקצוע בעל וותק וניסיון מספקים בכדי להצליח לפתור את הסיטואציה ולהשיב את הדברים על סדרם. על כן, היצמדו להמלצות וביקורות של לקוחות מהעבר, בדקו גם את אתר האינטרנט של עורך הדין ואם אפשר, כדאי לחפש גם פסקי דין ולקרוא כיצד עורך הדין פתר אותם. כל אלו, יעשו לכם סדר ויעזרו לכם לוודא שאתם בוחרים נכון!

יחד, נדאג לזכויות שלכם במלואן!

עורך דין דיני עבודה באר שבע מטרתו אחת ויחידה – לוודא שכל לקוחותיו ממצים את זכויותיהם במקום העבודה עד תום, בכל מקרה של עוגמת נפש וחוסר צדק. אין דבר נורא יותר מלחוות סיטואציה כזו במקום שנחשב למעין בית שני, שבו מבלים את רוב שעות היממה. כך, יתייצבו המומחים של משרד עורכי דין איתי אדרת ויעמדו לצידכם מול כל המערכות הבירוקרטיות.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
עורך דין דיני עבודה באר שבע

איך בוחרים עורך דין? ממש כפי שבוחרים איש מקצוע מכל תחום אחר, רק עם הרבה יותר זהירות ודיוק. הרי יש כל כך הרבה אנשי מקצוע

תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חוקק בעקבות הבנתו של  השלטון שיש לעשות צעדים משמעותיים בכדי לאפשר את מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום במשק הישראלי, שדורש תעסוקה מלאה

פיצויים בגין עוגמת נפש

כאשר אנו חושבים על תביעות פיצויים בנזיקין, אנו נוטים לחשוב על נזקים ממשיים כגון פציעות, אובדן כושר עבודה ודומיהם, בהם חישוב הפיצוי הוא פשוט יחסית,

הפרת הגבלת אי תחרות

עולם העסקים הוא עולם תחרותי בו המידע וההכשרה שניתנים לעובד בכדי שיוכל לבצע את תפקידו עלולים להוכיח את עצמם, עם עזיבת העובד, כנכסים למעסיקו העתידי,

התעמרות והתנכלות בעבודה

מקום העבודה של האדם, בו הוא מבלה כשליש מחייו, צריך להיות מקום נעים, מכבד ורגוע עבורו בכדי לאפשר לו למצה את מלוא הפוטנציאל הגלום בתוכו.

דילוג לתוכן