חייגו עכשיו!

זכויות עובדים בענף ההובלה

תוכן עניינים

למרות חלקם המהותי והמשמעותי בקיומה של הכלכלה הישראלית, שמסתמכת על העברת סחורות ממקום למקום, זוכים עובדי ההובלה במשקנו לתנאים עבודה לא פשוטים, שכר נמוך יחסית, שעות עבודה רבות וארוכות והיעדר אכיפה ועמידה על זכויותיהם בתחום הבטיחות.

מצב זה, שנוצר בין השאר בשל ה"פרופיל" של עובד ההובלה הממוצע (שאינו עובד באותו המקום לאורך זמן, ואינו בעל יכולת ממשית להפעיל סנקציות על מעסיקיו שיובילו לקידום תנאיו), הוא מצב בעייתי, שנהיה בעייתי עוד יותר בהתחשב בנתוניה הייחודיים של עבודה זו, הדורשת מהעובדים בה הקרבה מהותית של איכות חייהם לטובת החברה כולה. במאמר זה תוכלו לקרוא על זכויותיהם של העובדים בענף זה, הכוללות בין השאר הסדרים מהסכמים קיבוציים שונים שנחתמו מול הסתדרות העובדים בענף זה.

מיהו "עובד בענף ההובלה"?

"צו ההרחבה לעובדים בענף ההובלה" הוא צו שהעובר בשנת 2006 על ידי שר העבודה והרווחה וחל על כל החברות והמפעלים המאוגדים באופן עקיף או ישיר בהתאחדות מפעלי הובלה בישראל, ועל עובדים שתפקידם הקבוע הוא בנהיגת רכב משא להובלת מטענים (שמשקלו עולה על ארבע טון), גם אם באופן זמני הם אינם עוסקים בכך. צו ההרחבה והזכויות הנובעות ממנו נכנס לתוקף רק לאחר אחת עשרה וחצי חודשי עבודה, שמוגדרים בהסכם כ"תקופת ניסיון" בה העובד אינו מוגדר כעובד בענף ההובלה.

מהן הזכויות המגיעות לעובדים אלו?

זכאות ל"שכר משולב"

מרבית הזכויות של העובדים בענף ההובלה מחושבת לפי "השכר המשולב" של העובד, שכולל בתוכו שני רכיבים עיקריים: שכר יסוד (המורכב משכר המינימום במשק + תוספת וותק של 0.5% על כל שנת עבודה בתחום – גם אם לא אצל אותו מעסיק) ותוספת מקצועית (תוספת משתנה לחודש, בהתאם לשיקול דעתו של המעסיק, שניתנת על "מקצועית")

קרן השתלמות

כלל העובדים שמוגדרים כ"עובדים בענף ההובלה" לפי צו זה זכאים לפתיחתה של קרן השתלמות על שמם החל מתום תקופת הניסיון שלהם כעובדים במשק. קרן זו היא קרן מיוחדת, שמשמשת אפיק חיסכון כללי, פטור ממס, לטווח הבינוני, שהכספים בה ניתנים למשיכה לכל צורך לאחר שש שנים מרגע ההפקדה הראשונה.

לקרן זו מופרשים כספים על ידי המעסיק בשיעור של 6% לחודש משכרו המשולב של העובד (שמחושב לצורך זה כ150% מהשכר האמיתי אותו העובד מקבל) עובד שמרוויח שכר משולב של 4659 ₪, למשל, יהיה זכאי להפרשה של 418 שקלים לחודש – שישה אחוזים מ150% משכרו.

קרן פנסיה מקיפה בתנאים משופרים

כל עובד בענף זה זכאי להפרשות מהמעסיק לקרן הפנסיה וקופת פיצויי הפיטורים שלו החל מיומו הראשון לעבודה. הפרשות אלו יסתכמו ב14.33% משכרו המשולב של העובד, שמחושב גם כאן כ150% מהשכר בפועל. עובד שמרוויח שכר משולב של 4,650 ₪, למשל, יהיה זכאי להפרשות כוללות בסכום של 999 ₪ לחודש מהמעסיק.

אש"ל – אוכל, שתייה ולינה

כל עובד בענף ההובלה זכאי ל60 ₪ תוספת לשכרו עבור כל יום עבודה בו הוא עובד מחוץ לעיר (בתוספת תשלום על לינה מחוץ לבית, אם נדרשת במסגרת התפקיד).

בגדי עבודה

כל עובד בענף ההובלה זכאי לקבל ממעסיקו בגדי עבודה. בגדים אלו צריכים לכלול שתי חולצות, שתי מכנסיים וזוג נעליים + החלפה כשאלו מתבלים, או תשלום עבור רכישתם של אלו באופן עצמאי על ידי העובד.

תשלום עבור שעות עבודה נוספות

בניגוד לנהוג בענף זה, לפיו עובדים מקבלים ממעסיקיהם מעין "פרמיה" על שעות עבודה נוספות מחוץ ליום / שבוע העבודה המקובל במשק, שאינו מחושב לפי השעות שעבדו, בפועל מחויב כל מעסיק במדינת ישראל לנהל רישום מסודר של שעות העבודה של עובדיו, ולשלם להם שכר "מוגבר" עבור שעות העבודה הנוספות אותם הם עובדים (מעבר לשמונה וחצי שעות יומיות, 42 שעות שבועיות ו168 שעות חודשיות) תשלום זה יהיה בשיעור 125% משכר העבודה בימי חול (עבור השעה התשיעית והעשירית), 150% שכר בימי חול (החל מהשעה האחת עשרה) ו150% משכר העבודה בימי המנוחה השבועית / החגים בהם העובד עובד.

שעות עבודה נוספות בימי המנוחה השבועית (שצריכה לארוך 36 שעות שבועיות לפחות) נחשבות כשעות מתוגברות עוד יותר, שמזכות את העובד ב175% שכר (עבור השעתיים הראשונות בהם הוא עובד שעות נוספות) ו200% שכר (עבור השעה האחת עשרה והלאה).

זכאות לשכר עודף זה אינה ניתנת להתניה, ואי עמידה בתנאים הנ"ל מהווים מעבר על החוק.

כל עובד שעובד במהלך שעות המנוחה השבועיות שאליהם הוא זכאי זכאי לא רק לתגמול כספי נוסף עבור עבודתו, אלא גם להשלמת ימי החופשה אותם הוא פספס. כלומר – שעות מנוחה חלופית לאלו בהם הוא עבד, באורך ובמועד שנקבע בהיתר המיוחד שהונפק עבור מעסיקו.

מה אני יכול לעשות אם המעסיק שלי לא מספק לי את זכויותיי?

כל עובד שזכויותיו הופרו רשאי להגיש נגד מעסיקו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה (לצורך מתן מענה פלילי להפרת חובה זו), או תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה (לצורך קבלת פיצויים בהליך אזרחי).

החובה והאחריות על קיום זכויות אלו מוטלות על המעסיק בלבד, ללא צורך לנקיטת פעולה כלשהי מצד העובד. אין לעובד אפשרות לוותר על זכויותיו, וכל חוזה אישי שחורג מההוראות הרשומות במסמך זה תקף אך ורק אם הוא מייצר תנאים שעולים על התנאים הללו ומיטיבים עם העובד.

מהן הסנקציות למעסיק שלא עומד בתנאים שהוצגו כאן?

מעסיק שאינו מקנה לעובדיו את הזכויות הללו עובר עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית, שיכולה לזכות את העובד הפגוע בפיצויים משמעותיים, ולהוביל להטלת סנקציות כלכליות בדמות קנסות כבדים ואף מאסר על המעסיק שאינו מספקן.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושבים שזכויותיכם, או זכויותיהם של יקיריכם נפגעו בכל דרך, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי

בכל ענף בעולם העבודה, ישנו סיכוי שיצוצו סכסוכים ובעיות שיתגלגלו עד לבית המשפט. הדבר נכון גם לענפים מיוחדים כגון ענף ההובלה, שנחשב לשונה מעט מאחרים בשל תנאי העבודה הייחודיים שלו.

על כן, אם הינכם נהגי משאיות שמתמיינים למקום עבודה חדש, חשוב מאוד לבחון את הסכם העבודה ואם אפשר, לעשות זאת באמצעות עורך דין שיבדוק האם ההסכם תקין ואכן עומד בכל התקנות: ההסכם הקיבוצי, צו הרחבה בענף ההובלה ועוד. אצל משרד עורכי דין איתי אדרת תהנו מליווי צמוד של אנשי מקצוע שבמשך שנים, למדו את התחום לעומקו על מנת לסייע לכם ולעובדים כמוכם, למצות את זכויותיכם בכל סיטואציה.

 צו הרחבה בענף ההובלה וההסכם הקיבוצי

גם אם הנכם נהגים או אף מעסיקים בענף ההובלה, חשוב להכיר את ההסכמים השונים המאפיינים את הענף. מטרתם היא לקבוע תנאי העסקה ושכר של נהגים, כשמעסיק שאינו פועל על פיהם, חושף את עצמו לתביעות לצורך קבלת פיצויים. חשוב לציין שעל המעסיק להיות רשום כחבר בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל, שהוא הגוף הרשמי המייצג את חברות ההובלה וההיסעים בישראל. צו הרחבה בענף ההובלה לעומת זאת, יחול גם הוא על נהגים ברכבי משא, שהמעסיק שלהם הינו בעל מפעל הובלה. עם זאת, המעסיק אינו חייב להיות חבר רשום בהתאחדות. על כן, בכדי שצו ההרחבה יחול, על העובד לעמוד בארבעה קריטריונים: עליו לנהוג ברכב משא להובלת מטענים כתפקיד קבוע, כשמשקל הרכב עולה על 10 טון או מעל 4 טון בהתאם לצו, כשעיקר פעילות החברה בה הוא עובד הינה הובלות.

זכויותיכם נפגעו? פנו לעורך דין

משרד עורכי דין איתי אדרת, מזמין גם אתכם לקבל סיוע מקצועי בכל מצב שבו מורגש לכם שזכויותיכם נפגעו בהקשר של פנסיה, קרנות השתלמות, פרמיות, פיצויים, פיטורים ועוד. עם ידע וניסיון של שנים רבות, מקרים מסובכים ונהגים שחשבו שלעולם לא יוכלו לקבל את מה שמגיע להם על פי חוק, הוכיחו המקצוענים שוב ושוב שעם ידע, ניסיון ושיתוף פעולה מצד הלקוח אפשר לפתור כל תיק על הצד הטוב ביותר.

נהגי משאיות מחזיקים באחת המשרות המספקות ועם זאת, המאתגרות ביותר שיש. אתם ודאי שואלים את עצמכם מדוע, הרי בסך הכל מדובר בנהיגה והובלה של אלמנטים מנקודה אחת לאחרת. ובכן, כידוע לכל משאיות הן כלי הרכב הכבדים והמסיביים ביותר על הכביש. בנוסף עבודתם של נהגי המשאיות דורשת מהם לנהוג במשך שעות ארוכות, לשמור על ריכוז מרבי בכדי לא לסכן את עצמם והסביבה, בעיקר לא בדרכים שנחשבות מסוכנות יותר (למשל, הירידה לים המלח המוכרת לכולנו). מסיבות אלו, ישנן זכויות נהגי משאיות שעל אנשי המקצוע להכיר לפני שהם יוצאים לדרך כנהגים מן המניין, זכויות שמגנות עליהם בכל מקרה של תאונה או חוסר צדק בעבודה. את כל אלו מכירים גם אצל משרד עורכי דין איתי אדרת המתמחים בייצוג וליווי נהגי משאיות שחשים כי נפגעו זכויותיהם במסגרת עבודתם.

זכויות נהגי משאיות כחלק בלתי נפרד מהסכם העבודה

לפני שמתחילים לעבוד, כדאי לבדוק מהן זכויות נהגי משאיות ולוודא שאכן התנאים מתקיימים, שכן חלקם יוכלו להשפיע על איכות העבודה, החיים וסביבת הנהג. למשל, שעות עבודה הן קריטיות. הרי אי אפשר לנהוג יותר מידי שעות על הכביש, ולכן המעסיק חייב להקפיד על שעות מותרות ועל זמן מנוחה הגיוני בין לבין. ומה לגבי כללי בטיחות אחרים? האם תקבלו ציוד מתאים והדרכות בטיחות? במידה וכן, זו נקודה לזכות מקום העבודה. בנוסף, כמעט באותו הקשר, נשאלת השאלה עד כמה חדישות הן המשאיות וכל כמה זמן הן עוברות ביקורת? האם מחליפים אותן מידי פעם לדגמים חדשים יותר? ומה לגבי האופי הפיזי של העבודה? הרי ידוע שזה לא בריא לשבת כל כך הרבה שעות. למרבה המזל, ישנן חברות שדואגות לנהגים גם בפן הזה!

מה עושים במקרה של תאונה?

תאונה שמעורבת בה משאית היא תמיד קשה יותר, אך לא תמיד באשמת נהג המשאית. זכויות נהגי משאיות הן קריטיות גם כדי להסדיר נושאים שכאלו, ועל מנת לעשות זאת יש לקבל גיבוי מעורך דין מקצועי ובעל ניסיון, בדיוק כמו אלו שמחכים לכם אצל משרד עורכי דין איתי אדרת שליוו וייצגו לא מעט נהגי משאיות, וגם בסיטואציות הקשות ביותר הצליחו להביא לפתרון התיק.

מעסיקים ונהגים בענף ההובלה, חייבים להכיר בקיומו של הסכם קיבוצי בענף ההובלה על כל סעיפיו ותקנותיו. מטרת ההסכם הינה לקבוע את תנאי השכר והעבודה של הנהגים בענף, באופן הוגן ככל האפשר. כך, מעסיק שאינו פועל בהתאם לנכתב בהסכמים, נחשב למפר חוק וחשוף לתביעות מצד העובדים. אם גם אתם נקלעתם למחלוקת הקשורה לזכויותיכם בענף ההובלה, החל מקרנות השתלמות, פנסיה, פיצויים, פיטורים, ופרמיות, יש ליצור קשר עם עורכי דין מעולים. דוגמה אחת היא משרד עורכי דין איתי אדרת שמעניק שירותי ליווי משפטי לאנשי מקצוע בענף ההובלה, לשם קבלת פיצויים הולמים ומציאת פתרונות מתקדמים לכל עניין.

פרטים שכדאי לדעת על הסכם קיבוצי בענף ההובלה

הסכם קיבוצי בענף ההובלה, משמעותו הסכם החל על עובדים שעוסקים בנהיגה באופן קבוע, והמעסיק שלהם הינו חבר הרשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל. התאחדות זו הינה ארגון המייצג חברות הובלה רבות, לצד חברות היסעים גם כן. אם כן, לסיכום נציין שעל מנת שההסכם הקיבוצי יחול על עובד, הוא צריך לעמוד בשלושה תנאים, התנאי הראשון הוא שעליו לנהוג ברכב משא למטרת הובלת מטענים, התנאי הנוסף הוא שזוהי עבודה קבועה, ושהמעסיק הוא חבר רשמי בהתאחדות מפעלי ההובלה. על מי לא יחול ההסכם? על עובדים שאינם נהגים של רכב משא. גם אם הנהג מגיע עם רישיון, ההסכם קובע שכל אדם שמתחיל לעבוד בחברת העוסקת בהובלה, ייהנה מהזכויות הללו לאחר 11 חודשי ניסיון במקום העבודה.

מובילים בבטחה

ענף ההובלות נמנה בין הענפים המסוכנים ביותר שיש, ולו רק בשל העובדה שישנן הובלות שדורשות שעות ארוכות על הכביש. לכן, מטרה נוספת של ההסכם היא לעגן את שעות העבודה המקובלות, לנהיגה בטוחה. במידה ואתם חשים שזכויותיכם המעוגנות במסגרת הסכם קיבוצי בענף ההובלה נפגעו, צרו קשר עם משרד עורכי דין איתי אדרת. לאחר שהמקרה שלכם יובן וכל הפרטים יהיו פרושים על שולחנו של עורך הדין, הוא יוכל להתקדם ולהכווין אתכם לאופן הטיפול הנכון והמדויק ביותר לאותו מקרה, כך שתחזרו לשגרה כשידכם על העליונה.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
אי תשלום פנסיה

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו

זכויות עובדים סוציאליים

עובדים סוציאליים הם עובדים שנחשבים כחיוניים לחברה הישראלית ועובדים בעבודה מנטלית קשה, פעמים רבות בעומס

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
זכויותיהם של שומרים ומאבטחים

עבודתם של שומרים ומאבטחים היא עבודה קשה, שדורשת לעיתים שעות ארוכות ולא שגרתיות מהעוסקים בה, שמועסקים על פי רוב במתכונת קיבוצית כעובדי קבלן או כעובדים

השמה וכוח אדם – זכויות עובדים

עובדי קבלן, מעצם היותם עובדים זמניים שעובדים בחוזים משתנים עבור אלו שאינם מעסיקיהם הראשיים, נחשבים במשק הישראלי כעובדים "מוחלשים", שפוטנציאל הניצול והפגיעה בזכויותיהם הוא גבוה.

זכויות עובדים – עובדי ניקיון ואחזקה

עובדי ניקיון ותחזוקה, בהיותם עובדי קבלן בתחום עבודה בעל מאפיינים "מוחלשים" כגון שכר נמוך ועבודה פיזית שאינה פשוטה, זכאים לזכויות מינימום העולות על אלו המגיעות

זכויות עובדים בקורונה

מגפת הקורונה הביאה איתה שינויים רבים לעולם בו אנו חיים, שאחד המשמעותיים ביניהם הוא השינוי שהתרחש בתחום העבודה עבור עובדים רבים, שפוטרו או הוצאו לחל"ת

זכויות עובדים בענף המלונאות

עובדים בענף המלונאות זכאים לכל הזכויות הכלליות המגיעות לעובדים במשק הישראלי מכוח החקיקה, אך גם לזכויות ייחודיות שהוענקו להם בצווי הרחבה שהונפקו על ידי המחוקק

דילוג לתוכן