חייגו עכשיו!

זכויות עובדים – ענף הבנייה והשיפוצים

תוכן עניינים

עובדים בענף הבנייה הם עובדים שנחשבים כבעלי עמדת מיקוח חלשה יותר מול מעסיקיהם, וכן ככאלה שעובדים בעבודה פיזית קשה, בעלת סיכונים רבים. בשל כך, קבע המחוקק זכויות עובדים עודפות לאוכלוסייה זאת, שמטרתם לשמור על כבודם ותנאי עבודתם, ולמנוע את ניצולם.

זכויות אלו כוללות בין השאר הסדרי שכר מינימום שונים מאלו הקיימים עבור שאר העובדים בחברה הישראלית, דמי הבראה בתנאים נוחים יותר, תשלומים עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה (במקרים מסוימים) ועוד. במאמר זה תוכלו לקרוא על זכויות העובדים הללו, המקור לקיומן, תנאי הזכאות עליהן וכן מענה למקרים בהם לעובד מסוים קיימות זכויות חוזיות עודפות לזכויות המנויות כאן, ולא ברור איזו מן הזכויות (החוזית או החוקית) גוברות.

מיהו עובד בענף הבנייה?

בנאי, או פועל בניין, הוא פועל המועסק בענף הבנייה. המונח מתייחס לפועלי בניין כלליים, אך גם לעובדים בעלי התמחות מיוחדת, כגון חשמלאים, נגרים, שרברבים, טייחים, ברזלנים, צבעים, עגורנים, טפסנים ועוד. כלל העובדים הללו מוגנים תחת צו הרחבה ייחודי לענף, שמטרתו לאפשר גם לעובדים מסוג זה שאינם חברים באיגוד מקצועי להנות מהסכם קיבוצי מותאם למקצועם. חשוב לציין – זכויות עובדים אלו רלוונטיות גם עבור עובדים פלסטינים המועסקים בישראל, הזכאים לאותם הזכויות בדיוק כמו כל עובד בנייה אחר.

אילו זכויות מגיעות למי שנחשב בקטגוריה זו?

צו ההרחבה מעניק מספר רב של זכויות לעובדים המשתייכים לקטגוריה זו, שיוצגו כאן באופן מצומצם מפאת קוצר היריעה:

שכר מינימום "משודרג"

בניגוד לשכר המינימום המקובל בשוק העבודה הישראלי, שעומד על 5300 שקלים לחודש עבודה המונה 182 שעות, זכאים עובדי הבניין לשכר מינימום "משודרג", על סך 5600 שקלים לחודש עבודה שכזה. שכר חודשי זה מתרגם לשכר שעתי גבוה יותר גם כן, שעומד על סך 30.76 שקלים לשעת עבודה.

שכר זה עולה ככל שהעובד מתקדם בדרגתו, ואינו תקף למנהלי עבודה (שזכאים לשכר חודשי מינימלי של 7,500 שקלים לחודש עבודה), מפעילי עגורנים (שזכאים לשכר שעתי מינימלי של 52 שקלים) או לעובדי שיפוצים, (שזכאים לשכר נמוך יותר בסך 5400 שקלים לחודש עבודה מלא).

תשלום עבור שעות נסיעה לעובד שיפוצים

עובדי שיפוצים, והם בלבד, זכאים לתשלום עבור זמן הנסיעה שלהם לעבודתם, על כל זמן נוסף אותו הם נוסעים מביתם למקום העבודה מעבר ל 50 קילומטרים. כלומר – עובד שיפוצים שגר 75 קילומטר ממקום עבודתו, ונוסע שעה לכל כיוון, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור עשרים הדקות האחרונות אותם נסע (חלקם היחסי של 25 הקילומטרים האחרונים מסך הנסיעה כולה).

תשלום עבור יום עבודה שהופסק או בוטל עקב פגעי מזג האוויר

עובד בניין או שיפוצים, שקיבל הוראה ממעסיקיו לא לצאת מביתו לעבודה עקב פגעי מזג האוויר, יהיה זכאי לתשלום של ארבע שעות עבודה עבור אותו היום.

בנוסף לכך, זכאי עובד בניין או שיפוצים, שיום עבדותו הופסק, לשכר עבור השעות אותם עבד, בתוספת שכר עבור ארבע שעות עבודה נוספות (אותם לא עבד), עד להגיעו לשכר מלא עבור יום העבודה (כלומר שכרו הכולל לא יעלה על השכר אותו היה מקבל לו היה עובד יום שלם). שעות המתנה במקום העבודה לשינוי מזג האוויר, נחשבים גם הם כשעות עבודה, עליהם זכאי העובד לשכר מלא.

ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים

עובדי בניין ושיפוצים זכאים לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל עשרים ואחד (וזאת בניגוד לעובדים "רגילים" שנדרשים לצבור וותק במקום העבודה, ואינם זכאים לביטוח כלל עד הגיעם לגיל זה). בנוסף, עומד שיעור ההפרשות של עובדים אלו על כמות גדולה יותר משיעור ההפרשות של העובדים ה"רגילים" במשק – 19.7% (ולא 18.5), כאשר 13.1% מאותן ההפרשות הן על חשבון המעסיק, ו6.6% על חשבון העובד.

תשלום הוצאות ארוחה ולינה

עובדי שיפוצים שמעסיקם אינו מספק להם ארוחה זכאים לתשלום על ארוחות שהם קונים לעצמם, בסך עשרים שקלים לכל יום עבודה שעבדו אצל אותו המעסיק בחודש מסוים. עובדי בניין ועובדי שיפוצים שהמעסיק שלהם דרש מהם ללון מחוץ לביתם (או מקום הלינה הרגיל שלהם) זכאים מהמעסיק לארוחת בוקר, צהרים, ערב ולילה (או תשלום עבור רכישה עצמאית של הארוחות הנ"ל), בנוסף לזכאותם למקום לינה מתאים, אותו נדרש המעסיק לקבוע ולכלכל.

מענק עבודה עבור סיום קורס הכשרה למנהל עבודה

עובד בנייה שסיים קורס הכשרה למנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים זכאי למענק עידוד בסך עשרת אלפים שקלים, בתנאי שימשיך את עבודתו אצל אותו המעסיק שהוציא אותו לקורס לתקופה מינימלית של עשרים וארבעה חודשים. סכום זה משולם לעובד בחציו על ידי המעסיק ובחציו על ידי "הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה".

מהו מצבי המשפטי אם החוזה שלי מקנה לי זכויות שונות מאלו שהוצגו כאן?

עובד בניין או שיפוצים שקיים עבורו חוזה אישי בעל תניות אחרות מאלו המוצגות כאן, זכאי לתנאים העדיפים מבניהם.

מהן ההשלכות עבור מעסיקים שאינם מקנים לעובדיהם את הזכויות הללו?

החובה והאחריות על קיום זכויות עובדים אלו מוטלות על המעסיק בלבד, ללא צורך לנקיטת פעולה כלשהי מצד העובד.

מעסיק שאינו מקנה לעובדיו את הזכויות הללו עובר עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית, שיכולה לזכות את העובד הפגוע בפיצויים משמעותיים, ולהוביל להטלת סנקציות כלכליות בדמות קנסות כבדים ואף מאסר על המעסיק שאינו מספקן.

כל עובד שזכותו הופרה רשאי להגיש נגד מעסיקו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה (לצורך מתן מענה פלילי להפרת חובה זו), או תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה (לצורך קבלת פיצויים בהליך אזרחי).

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושבים שזכויותיכם, או זכויותיהם של יקיריכם נפגעו בכל דרך, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מאיתנו שירות אמין, מקצועי ויעיל.

הידעתם שלחוקים ותקנות שונות, ישנם צווי הרחבה? מדובר בצו שנחתם על ידי שר העבודה, ומטרתו להרחיב הסכמים קיבוציים על קבוצות נוספות של עובדים בענפים מסוימים במשק.

מדובר בחקיקה מחייבת לכל דבר, ולמשל צו הרחבה בענף הבניה יחייב את כל המעסיקים בענף ועובדיהם, לעמוד בתנאים מסוימים בכדי להיות זכאים לזכויות מסוימות. בכל הקשור לפן המשפטי של העניין, משרד עורכי דין איתי אדרת עומד לרשותכם לכל שאלה ועניין, במידה ואתם חשים כי נפגעו זכויותיכם.

על מי חל צו הרחבה בענף הבנייה

הצו המעודכן ביותר נחתם בשנת 2015, והוא חל על כל עובד בניין של חל עליו הסכם קיבוצי אחר. כלומר, צו הרחבה בענף הבניה חל גם על עובדי תשתיות, עבודות ציבוריות ושיפוצים. מצד שני, הוא אינו חל על עובדים שנחתם מולם הסכם עבודה אישי שמציע תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה. חשוב לציין שהצו חל על עובדי הבניה עצמם ולא על עובדי משרד כדוגמת עובדים אדמיניסטרטיביים, אדריכלים, מהנדסים ועוד. כך, כשנכנסים לעבודה בעולם הבנייה חשוב לוודא היטב את התנאים שמקום העבודה מציב, ולהשוות אותו לתנאי צו ההרחבה. לעתים, בפני העובד עומדת אפשרות הבחירה בין הסכם מותאם אישית ובין הסכם על פי צו ההרחבה, כמובן בהתאם לרקע שלו ולתפקיד אליו הוא מתמיין. בדקו את כל האופציות והבטיחו לעצמכם עבודה בתנאים האופטימליים ככל האפשר.

קצת על הפן המשפטי

לעתים, נוצרת מחלוקת משפטית בין עובד למעביד. מחלוקת הקשורה בשאלה האם צו הרחבה בענף הבניה חל על אותה חברה. מצד אחד, העובד יתבע זכויות המצוינות בצו ההרחבה ומהצד השני המעסיק יטען שהצו כלל אינו חל על החברה. כעת, יש לבדוק האם פעילותה העסקית של החברה והתנאים שנקבעו בצו, אכן מתקיימים. משרד עורכי דין איתי אדרת מייצג עובדים ומעבידים משני צידי הסקאלה, על מנת להסדיר את הדברים ולהביא לפתרון היעיל ביותר בהתבסס על מידע מהימן ומקצועי. הכל כדי למצות את זכויות הצד הצודק ולהשיב את השגרה למקום העבודה, ובין שני הצדדים כמובן.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עוד בנושא
אי תשלום פנסיה

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו

זכויות עובדים סוציאליים

עובדים סוציאליים הם עובדים שנחשבים כחיוניים לחברה הישראלית ועובדים בעבודה מנטלית קשה, פעמים רבות בעומס

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות.
חייג/י עכשיו!
זכויותיהם של שומרים ומאבטחים

עבודתם של שומרים ומאבטחים היא עבודה קשה, שדורשת לעיתים שעות ארוכות ולא שגרתיות מהעוסקים בה, שמועסקים על פי רוב במתכונת קיבוצית כעובדי קבלן או כעובדים

השמה וכוח אדם – זכויות עובדים

עובדי קבלן, מעצם היותם עובדים זמניים שעובדים בחוזים משתנים עבור אלו שאינם מעסיקיהם הראשיים, נחשבים במשק הישראלי כעובדים "מוחלשים", שפוטנציאל הניצול והפגיעה בזכויותיהם הוא גבוה.

זכויות עובדים – עובדי ניקיון ואחזקה

עובדי ניקיון ותחזוקה, בהיותם עובדי קבלן בתחום עבודה בעל מאפיינים "מוחלשים" כגון שכר נמוך ועבודה פיזית שאינה פשוטה, זכאים לזכויות מינימום העולות על אלו המגיעות

זכויות עובדים בקורונה

מגפת הקורונה הביאה איתה שינויים רבים לעולם בו אנו חיים, שאחד המשמעותיים ביניהם הוא השינוי שהתרחש בתחום העבודה עבור עובדים רבים, שפוטרו או הוצאו לחל"ת

זכויות עובדים בענף המלונאות

עובדים בענף המלונאות זכאים לכל הזכויות הכלליות המגיעות לעובדים במשק הישראלי מכוח החקיקה, אך גם לזכויות ייחודיות שהוענקו להם בצווי הרחבה שהונפקו על ידי המחוקק

זכויות עובדים בענף ההובלה

למרות חלקם המהותי והמשמעותי בקיומה של הכלכלה הישראלית, שמסתמכת על העברת סחורות ממקום למקום, זוכים עובדי ההובלה במשקנו לתנאים עבודה לא פשוטים, שכר נמוך יחסית,

דילוג לתוכן